Beszerzési jogi alapismeretek

Szeretné beszerzési tárgyalásait jogilag is a legmegfelelőbb módon kivitelezni?

Szeretne a beszerzéshez kötődő legfőbb szerződéstípusok sajátosságaival tisztában lenni?

A gyakorlati példákat és esettanulmányt felvonultató kurzus döntési helyzetek megoldásával, szakmai vita folytatásával kívánja felhívni a figyelmet azokra a kulcskérdésekre és problémákra, melyekkel a beszerzési szakembereknek szembesülniük kell munkájuk során.

A képzést kihelyezett képzésként van módunk megszervezni!

Kérje ajánlatunkat!

 

Ajánlott minimum óraszám: 8 óra

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Olyan beszerzők továbbképzése a cél, akiknek szerződéskötéseik döntő mértékben meghatározzák a beszerzői munka, s így a vállalat eredményességét.

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

A KÉPZÉS CÉLJA

A beszerzéshez szorosan kötődő kötelmi jogi kérdések mélyebb megismerésén túl annak elősegítése, hogy a versenyeztetés, a szerződés előkészítése, a tárgyalás folyamata, a sikeres teljesítés biztosított legyen.

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

 • A képzés segítségével a résztvevők megismerik a beszerzési szerződések tartalmi elemeit,
 • A résztvevők megismerik a szerződéses viszonyok kezelésének mikéntjét, beleértve pl. a szerződés megerősítését, azaz a minél sikeresebb teljesítés érdekében használható jogi megoldásokat, valamint a teljesítés kikényszerítésével, jogorvoslattal kapcsolatos kérdéseket,
 • A beszerzés tevékenységében felmerülő informatikai jogi kérdések pedig például a távollévők között kötendő szerződéses viszonyok, az elektronikus aláírás és archiválás problémaköreit ismertetik meg a kurzust elvégzőkkel.

TEMATIKA

 • A szerződéses partner ellenőrzése
 • A beszerzéshez kötődő legfőbb szerződéstípusok sajátosságai (adásvétel, szállítás, vállalkozás, megbízás stb.)
 • Szerződés létrejötte, szakaszai, hatálya
 • Létező, érvényes, hatályos szerződés
 • Keretszerződés, megrendelés, elektronikus kommunikáció a szállítókkal
 • Szerződésszegés és jogkövetkezményei
 • Szerződés megerősítése- különös tekintettel a kötbérre
 • Eljárásjogi kérdések – amennyiben a bíróság előtt kell megnyilvánulnunk

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Min. középfokú iskolai végzettség.

A képzés végén nincs vizsga, a teljesítménymérés a képzés folyamatába épített.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT Tréning Központ „Beszerzési jogi alapismeretek” tanúsítványát kapják.

HELYSZÍN

A megrendelő vállalat telephelyén vagy más külső helyszínen.

TRÉNER

Dr. Tátrai Tünde
közgazdász, egyetemi docens