Kommunikáció és együttműködés

Nincs még egy ilyen természetes, mindenütt, mindenkor jelen lévő, mindenki által végzett tevékenység, mint a kommunikáció. Ugyanakkor nincs még egy ilyen törékeny, az emberi tényezőnek kiszolgáltatott, anomáliákkal és csapdákkal teli, kiszámíthatatlan, tevékenység, mint a kommunikáció. E két, látszólag ellentmondásos kijelentés együtt adja a kommunikáció nagyszerűségét, kihívásait, rendkívüli szerepét és jelentőségét a XXI. században. Ehhez mérten szükséges újra gondolni a szervezeti kommunikációs stratégiákat, átalakítani a csatornákat, bővíteni az információmenedzsment eszköztárát, egy információalapú társadalom információalapú szervezetében.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzési napok: 2022.

Min-Max. csoportlétszám: 6-12 fő

Óraszám: 16 óra (4*4 óra)

Helyszín: Online

 

*A változtatás jogát fenntartjuk. (Amennyiben újra engedélyezetté válna a helyszíni oktatások szervezése, úgy az oktatóval és a résztvevőkkel közös megállapodás alapján térhetünk át offlinera. Ennek a megvalósítását előre leegyeztetjük az ügyfelekkel.)

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mindazon munkatársaknak és vezetőknek, akik hatékonyabban szeretnék
• a céljaik eléréséhez szükséges információkat szervezeti szinten megszerezni,
• a kapott információt feldolgozni,
• a náluk keletkezett információkat az érintettekkel megosztani,
• a szervezeti belső kommunikációs csatornákat működtetni,
• a kommunikációs csapdákat elkerülni,
• a kommunikáció és információ alapú konfliktusokat elkerülni vagy megoldani.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

  • Növekszik a valódi informáltság állapota
  • Minőségivé válik a helyzetértékelés és helyzetelemzés, megalapozottabb lesz a többszempontú döntéselőkészítés és döntéshozatal
  • Megvalósul a transzparens folyamatok transzparens, információ alapú működtetése
  • Rövidül a tevékenységi idő, hiszen nem kell minden információt fáradtságos munkával összeszedni
  • Minden érintett számíthat arra, hogy időben, tényalapú, szükséges és elégséges minőségi információhoz jut – alapesetben kérés nélkül is
  • Csökken a pletykák, rémhírek, következtetések, feltételezések, félreértések és félreértelmezések, az egymás mellett való elbeszélések, meg nem értések, a hiányos vagy nem megfelelő minőségű információ miatti rossz döntések száma
  • A kérdezés nem az értetlenség jele, hanem a megértésre való törekvés erénye
  • Az egyirányú kommunikáció csak szükséges esetben kerül alkalmazásra
  • Valódi dialógusok, eredményes párbeszédek, vélemény-ütköztetések, konstruktív jelennek meg a szervezeti működésben
  • Erősödik az értő figyelem és a kérdező vezetés képessége

TEMATIKA

Szervezeti kommunikáció típusai, jellemzői, csapdái, kritikus sikertényezői
Információ típusai, közvetítésük módja: mikor, mit, kinek, hogyan?
Kommunikációs mátrix létrehozása, működtetése az értékteremtés folyamatához és a szervezeti struktúrához rendelve
Horizontális és vertikális információ szerzés és feldolgozás módjai, mikor melyiket célszerű alkalmazni?
Információ dömping és információ hiány együttes jelenlétéből származó anomáliák feloldása
Eredményes kommunikáció stratégiája: felfelé, lefelé és oldalirányban
Felfelé való befolyásolás információval: milyen nyelven ért és beszél a menedzsment?
Minősített helyzetekben alkalmazott kommunikációs stratégiák:
– Évindító/motiváló/jövőképet felvázoló/célokat meghatározó kommunikáció
– Sikerek, eredmények kommunikálása
– „Mérföldköves” kommunikáció: mikor, mit és hogyan?
– Szervezeti változások kommunikálása
– Váratlan helyzet kommunikációja
– Jó hír és rossz hír bejelentése
Meeting kultúra kialakítása, eredményes munkamegbeszélések megvalósítása
E-mail kultúra átalakítása

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 175 000 Ft+ÁFA

Egyéni MLBKT tagoknak: 167 000 Ft+ÁFA

Intézményi MLBKT tagoknak: 157 000 Ft+ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 167 000 Ft+ÁFA

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Előképzettségi feltétel nincs.

A tréning módszertanának köszönhetően a teljesítménymérés a képzés folyamatába épített.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT Tréning Központ “Kommunikáció és együttműködés” tanúsítványát kapják.

OKTATÓK