Raktározási ismeretek

Raktározási kurzus az alapoktól, melynek során a résztvevők válaszokat kapnak saját cégük gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is, valamint olyan gyakorlati ismereteket sajátítanak el a képzésbe beépített csoportos és egyéni feladatok segítségével, amelyeket azonnal alkalmazhatnak vállalatuk fejlesztése érdekében, képesek lesznek egy-egy munkaterület raktározási folyamatában hatékonyan részt venni.

Felkészítjük a résztvevőket a raktározást érintő speciális jogszabályok és hatósági előírások ismeretére, a kötelezettségek teljesítésére (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi követelmények, tárolóeszközök létesítése, ellenőrzése és karbantartása)

A tréning harmadik napján interaktív szimulációs környezetben dolgozunk, ahol a résztvevők különböző szerepekben próbálják ki magukat és ellátási láncot építenek. A többkörös szimuláció során feladatuk a raktári folyamatok végrehajtásán túl a hatékonyság folyamatos javítása érdekében tett fejlesztési elképzelések kidolgozása, megvalósítása és értékelése.

 

A képzést kihelyezett képzésként van módunk megszervezni!

Min.-Max. csoportlétszám: 5-12 fő

Óraszám: 24 óra

raktarozasi-ismeretek_1

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak a szakembereknek, akik a raktározási folyamat valamely elemeinek lebonyolításában vesznek részt, és ismereteiket bővíteni szeretnék szakterületük technológiai és technikai megoldásainak megismerésével.

A munkaköri leírásuk alapján a következő szakembereknek lehet szüksége a képzésre:

 • raktáros
 • raktári áruátvevő
 • áru-összeállító.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy a résztvevők

 • megismerjék a raktározás feladatait,
 • megismerjék azokat a teendőket, amelyek a raktározási folyamat egyes fázisaiban el kell végezni,
 • ismerjék azokat a technikai eszközöket és alkalmazásuk feltételeit, amelyek a raktár tárolási, komissiózási és anyagmozgatási tevékenységeiben használnak,
 • ismerjék a raktári bizonylatokat és azok kezelését,
 • megismerjék a raktár munkavédelmi, tűzvédelmi, és környezetvédelmi követelményeit.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 • Képesek lesznek egy-egy konkrét munkaterület raktározási folyamatában hatékonyan részt venni,
 • Megismerik azokat a speciális jogszabályokat és hatósági előírásokat, amelyek a raktározási tevékenységet és azon belül munkaterületüket érintik.

TEMATIKA

A raktározás helye és szerepe a logisztikai folyamatokban

Pl. a raktározás szerepének változása a logisztikai követelményrendszer érvényesülésével, a raktározás mint értékképző tényező, raktártípusok az ellátási láncban stb.

A raktározási folyamat összetevői, technikai eszközeik és irányításuk

Áruátvétel, betárolás

 • áruazonosítás
 • az áruátvétel teendői, bizonylatai
 • mennyiségi, minőségi ellenőrzés
 • eltérések kezelése

Csomagolás, egységrakomány-képzés. Tárolás.

 • a csomagolás, egységrakomány-képzés szerepe a raktározásban
 • a tárolás folyamata, eszközrendszere és alkalmazásuk feltételei
 • tárolóhely nyilvántartás kezelése

Komissiózás

 • komissiózás folyamata, módszerei
 • gyorsaság és pontosság növelése

Expediálás, kitárolás

 • kiszállítások előkészítése
 • szállításirányítás

Raktárirányítás

 • raktárirányítási feladatok
 • információs rendszer
 • leltározás

Raktári anyagmozgatás

 • szakaszos és folyamatos működésű gépek, alkalmazásuk jellemzői
 • raktári gépek karbantartása

Speciális áruk raktározása

Élelmiszerek, gyógyszerek, veszélyes áruk- hangsúlyok a csoportösszetétel alapján!

Raktározás működtetésének követelményei, aktuális szabályozások

 • tűzvédelem
 • munkavédelem
 • környezetvédelem
 • tárolóeszközök létesítésének, ellenőrzésének és karbantartásának követelményei

Lean alapelvek érvényesülése a raktározásban

 • Kaizen
 • 5S

Egész napos szimulációs gyakorlat!

Raktár-logisztikai folyamatok fejlesztése és teljesítményének mérése interaktív szimulációs környezetben

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Min. alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány szükséges a képzés megkezdéséhez.

A képzés online vizsgával zárul.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT Tréning Központ “Raktározási ismeretek” tanúsítványát kapják.

OKTATÓK