Logisztikai kontrolling

A logisztikai szakembereknek a szűkebben vett szakmai ismereteken túl gyakran szükségük van rá, hogy képesek legyenek a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk készítésére.  Ehhez ismerniük kell az alapvető költség elszámolási eljárásokat, érteniük kell a logisztikai költségek viselkedésének természetét, a logisztikai tevékenység eredményességét és hatékonyságát mérő nem pénzügyi mutatószámokat, illetve tisztában kell lenniük ezek szerepével a különböző teljesítménymérési rendszerekben.

Logisztikai kontrolling kurzusunk gyakorlatias módon, logisztikai példákon keresztül közelíti meg a témát.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzési napok: hamarosan

Min.-Max. óraszám: 6-12 fő

Óraszám: 16 óra

Helyszín: Hibrid (online: 2×4 óra és offline: 1×8 óra)

*Képzéseinket a mindenkori aktuális szabályozásnak és a résztvevők igényeinek megfelelően valósítjuk meg. A változtatás jogát fenntartjuk!

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Logisztikai területen dolgozó csoport-és középvezetők, illetve munkatársaik számára, akiknek a vállalati (logisztikai) kontrolling rendszer működtetése is napi feladataik közt szerepel, illetve logisztikai tevékenységet végző vállalkozások pénzügyi-gazdasági vezetői számára.

A tréning során nem kontrollereket vagy kontrolling funkcióban dolgozókat képzünk!

A KÉPZÉS CÉLJA

Képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalati kontrolling rendszer működését, a kontrolleri feladatköröket, ezen belül is a logisztikai kontrollingra helyezve a hangsúlyt, illetve elsajátítsák az alapvető teljesítménymérési eszköztár használatát.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 • A résztvevők megismerik a logisztikai kontrolling rendszer működését,
 • Megismerik az alapvető teljesítménymérési eszközöket,
 • Képesek lesznek egyszerű elemzési, tervezési feladatok ellátására,
 • Rendszerszintű gondolkodásra, folyamatszemléletre tesznek szert,
 • A képzés elvégzésével a résztvevők gondolkodása értékközpontúvá válik,
 • Fejlődik az elemző készségük,
 • Fejlődik a problémafelismerő, problémamegoldó készségük.

ELŐNYÖK A VÁLLALAT SZÁMÁRA

A munkatársak azon túl, hogy megismerik a logisztikai kontrolling rendszer működését, tisztában lesznek a logisztikai funkció vállalati értéket befolyásoló hatásával, és ezt képesek lesznek megfelelő eszközökkel kommunikálni a szervezeti egységen belül (logisztikai vezető számára) és azon kívül is (felsővezetők részére). Átlátják majd, hogy a belső elszámoló árak rendszere miképpen befolyásolja a logisztikai egységeknél kimutatott pénzügyi teljesítményt, illetve, hogy a nem megfelelő belső elszámoló ár alkalmazása milyen szervezeti konfliktusokhoz vezethet.

TEMATIKA

 • Teljesítménymérés helye és szerepe a vállalati működésben, alapfogalmak, koncepciók.
 • Logisztikai kontrolling.
 • Költségek viselkedése és gazdasági döntéseket alátámasztó kalkulációk I. (fedezetszámítás)
 • Gazdasági döntéseket alátámasztó kalkulációk II.
 • A költségfelosztás problémája.
 • Tevékenységalapú költségszámítás (ABC), idővezérelt tevékenységalapú költségszámítás (TDABC), tevékenységalapú vezetés (ABM).
 • Stratégiai kontrolling.
 • Kulcsfontosságú értékteremtő tényezők.
 • Mutatószámrendszerek I., Balanced Scorecard.
 • Teljesítménymérés az ellátási láncban, mutatószámrendszerek II.
 • Napjaink kihívásai a teljesítménymérés területén – esettanulmány megoldás I.
 • Kulcsfontosságú értékteremtő tényezők, és mutatószámrendszer kialakítása (Esettanulmány megoldás II.)
 • Teljesítménymérés és motiváció I. –
 • Divíziók teljesítményének mérése – belső elszámoló ár kialakítása.
 • Teljesítménymérés és motiváció II.
 • Alkalmazottak teljesítménymérése és ösztönzése – érdem alapú ösztönzési rendszer

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 220 000 Ft + ÁFA

Egyéni MLBKT tagoknak: 211 000 Ft + ÁFA

Intézményi MLBKT tagoknak: 198 000 Ft + ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 211 000 Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Felsőfokú végzettség vagy érettségi bizonyítvány 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal.

A képzés folyamatába épített teljesítménymérést alkalmazunk, nincs külön vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT  Tréning Központ “Logisztikai kontrolling” tanúsítványát kapják.