Lean menedzsment és gyakorlati eszközök a folyamatfejlesztésben

A lean menedzsment és az adatalapú folyamatfejlesztés együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a vállalat versenyképes maradjon, jobb eredményeket érjen el és hosszú távon fenntartható módon működhessen. Hogyan segítik egy vállalat, vagy azon belül az egyes funkcionális szervezetek működését?

Hatékonyság növelése. A lean megközelítés azonosítja és kiküszöböli a pazarló tevékenységeket és folyamatokat, így hatékonyabbá teszi a munkavégzést és optimalizálja az erőforrásfelhasználást.
Költségcsökkentés. A lean célja a felesleges kiadások minimalizálása, ami hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a szervezetnek.
Magasabb minőség. A folyamatok alapos elemzése és fejlesztése segít csökkenteni a hibák és hibás termékek számát, így a szervezet által szállított termékek és szolgáltatások minősége javul.
Gyorsabb reakcióidő. Az optimalizált folyamatok és a gyorsabb döntéshozatal az adatalapú megközelítés révén lehetővé teszik a vállalat számára, hogy gyorsabban reagáljon a piaci változásokra és ügyféligényekre.
Versenyképesség növelése. A hatékonyabb működés, jobb minőség és gyorsabb reakcióidő a vállalat versenyképességét növeli a piacon.
Mérhetőség és nyomonkövethetőség. Az adatalapú folyamatfejlesztés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy pontos mutatószámokkal mérje és értékelje a folyamataik teljesítményét. Ezáltal könnyebben nyomon követhetők a fejlesztések eredményei.
Megalapozott döntéshozatal. Az adatalapú megközelítés révén a vezetők pontosabb információkhoz jutnak, amelyek alapján hatékonyabb döntéseket hozhatnak a vállalat jövőjét illetően.
Innováció elősegítése. A folyamatok folyamatos elemzése és fejlesztése ösztönzi az innovációt és új megoldások keresését a szervezet tevékenységei terén.
Kollaboráció és összehangolás. A folyamatfejlesztési projektek során a különböző részlegek és csapatok együttműködése erősödhet, ami összességében a vállalat egészének jobb működéséhez vezethet.
Hosszú távú fenntarthatóság. A lean és adatalapú folyamatfejlesztés hozzájárul a vállalat hosszú távú fenntarthatóságához, mivel a hatékonyságnövelés és a felesleges pazarlások kiküszöbölése hozzájárul a környezettudatosabb működéshez is.

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

Jelentkezési határidő: 2023. november 16.

Képzési napok: 2023. november 29., 30., december 01.

Időbeosztás: 9.00-18.00

Min-Max. csoportlétszám: 4-12 fő

Óraszám: 30 óra (3×10 óra)

Helyszín: Online

*Képzéseinket a mindenkori aktuális szabályozásnak és a résztvevők igényeinek megfelelően valósítjuk meg. A változtatás jogát fenntartjuk!

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelműen megdőlt az a tévhit, hogy a lean csak egy bizonyos vállalatméret felett alkalmazható hatékonyan. Ma már sokkal inkább állja meg a helyét az az állítás, hogy minden cégméretnek megvannak a sajátos előnyei és kihívásai. Így mind a közép- és nagyvállalatok munkatársai, vezetői, mind a mikro- és kisvállalati szférából érkezők számára értékes folyamatfejlesztési szemléletmód és alkalmazható eszköztár kerül átadásra.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Az adatalapú folyamatfejlesztés és a lean eszközök és módszertanok integrált elsajátításával magabiztos módon tudják előmozdítani a szervezet folyamataiban a fejlődést és az innovációt az optimális működés irányában. A résztvevők a saját közegükben más szemlélettel, új módszerek alkalmazásával képesek lesznek a hosszútávú folyamatos fejlődés hatékony, fenntartható formája felé haladni, a különböző nehézségeket többféle szemszögből megközelíteni, és a problémák igazi okait keresni, valamint átfogó képpel fognak rendelkezni a lean folyamatfejlesztésről.

TEMATIKA

A lean szemlélet alapjainak megismerése

– A lean történetének, céljainak és alapelveinek rövid és gyakorlati vonatkozású áttekintése.
– Értékteremtő tevékenységek és veszteségek feltárása a folyamatainkban.
– Kaizen szemlélet erősítése, a leanben alkalmazott minőségeszközök gyakorlati hasznosítása.
– Problémafeltárás eszközei, gyökérokok elemzése.
– Folyamatszemlélet erősítése: a folyamatok leírásának szabatos eljárása, a leghatékonyabb folyamatábrázolási módszertanok megismerése (SIPOC, EPC, BPMN, SwimLane, Értékáramtérkép-VSM).

Lean eszközök és módszerek a logisztikai folyamatok fejlesztésében

– Vizuális irányítás eszközei, bolondbiztos megoldások alkalmazása, 5S rendszer bevezetése.
– Standard munkavégzés alapjai.
– Gyors átállások, átadások (SMED) megvalósítása a folyamatainkban.
– Javaslati rendszerek, minőségi körök és kaizen események létrehozása a szervezetben.
– Kanban rendszer alapjai és működtetése.

Adatokon, méréseken és tényeken alapuló statisztikai eszközökkel támogatott folyamatfejlesztés
– Mutatószámok (KPI) kapcsolódása az üzleti célokkkal és döntésekkel, mutatószámok szabatos meghatározása.
– Törzsadatok és tranzakciós adatok felhasználása a folyamatfejlesztésben, primer és szekunder adatfelvételi módok.
– A mutatószámok teljes körű beépítése a vállalati folyamatok működésébe a definiálástól kezdve az adatfelvételen át, a riportálásig és akciópontok meghatározásáig.
– Statisztikai eszközökön alapuló folyamatvizsgálat és fejlesztés: leíró statisztika, korrelációs vizsgálatok, paramétermérés és multimoment mérések.
– Szervezéselméleti alapok áttekintése: időnormák, időalapok és kapacitások meghatározásának módszertanai.
– Multikritériumos döntéstámogató eljárások alkalmazása a döntéseinkben, adatokon alapuló priorizálási technikák megismerése.

Komplex esettanulmány
– A3 problémamegoldó módszeren alapuló komplex, csoportos problémamegoldó workshop a lean eszközökön alapuló folyamatfejlesztés teljes ívének gyakorlásához, a megszerzett tudás szintetizálásának megerősítésére.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 240 000 Ft + ÁFA

Egyéni MLBKT tagoknak: 228 000 Ft + ÁFA

Intézményi MLBKT tagoknak: 216 000 Ft + ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 228 000 Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza az előadások szakmai anyagait.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Előképzettségi feltétel nincs.

A tréning módszertanának köszönhetően a teljesítménymérés a képzés folyamatába épített.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT Tréning Központ “Lean menedzsment” tanúsítványát kapják.