Kockázatkezelés, biztosítás, kárrendezés a fuvarozásban

A fuvarozás, szállítmányozás, raktározás, és valamennyi, árut mozgató, nagyrészt országokon átívelő tevékenység sok és nagy kockázatot rejt magában, amelyekre az áru elindítása után legtöbbször már nincs közvetlen hatásunk.

A leghatékonyabb módszer a kockázatok – ezzel felelősségünk – áthárítására a megfelelő biztosítás, vagy biztosítások láncolata, amely kár esetén kompenzációt nyújt. Ehhez azonban ismernünk kell a biztosítások feltételeit és kizárásait, valamint a kárbenyújtáshoz szükséges szakmai tudnivalókat. Képzésünk elvégzésével később sok pénzt spórolhatnak meg cégük számára.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzési napok: hamarosan

Min-Max. csoportlétszám: 5-12 fő

Óraszám: 24 óra

Helyszín: Budapest

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Biztosítással, kárbenyújtással foglalkozó ügyintézőknek és vezetőiknek, logisztikai cégek operatív vezetőinek.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Megtanulják, hogy a számukra megfelelő biztosítást kössék, ezzel is pénzt takarítanak meg, valamint a megfelelő kárbenyújtást, amellyel az optimális kárrendezést elérhetik a biztosítónál.

TEMATIKA

1. A kockázat, és a biztosítható kockázat fogalma, osztályozása, jellemzők.
2. A biztosíthatóság kritériumai, a logisztikai kockázatok besorolása a pénzügyi- gazdasági rendszerbe, jogi környezetbe.
3. A „főszabályok”: Ptk. és Bit.
4. A kockázat menedzselése (Risk Management): felmérés, értékelés, finanszírozás, kockázat elkerülési, megelőzési és áthárítási technikák.

1. A logisztika folyamatának áttekintése, szakaszainak meghatározása
2. Az egyes folyamatok veszélyei, és azok biztosítási lehetőségei.
3. Vagyon- jármű- és felelősségbiztosítások.
4. A személyekhez (döntésekhez) köthető biztosítások, munkáltatói juttatások biztosítás formájában

1. A logisztika, mint tevékenységhez köthető biztosítások, és azok egymás közötti kapcsolati rendszere.
2. A szállítmánybiztosítás rövid története, a Lloyd’s intézményrendszere.
3. A szállítmánybiztosítás angol feltételei (Institute Caluses).
4. A szállítmánybiztosítási kötvény fogalmai, tartalma.

1. Fogalmi meghatározások, a MÁSZF.
2. A szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezeti tartalma és kizárásai.
3. A nemzetközi fuvarozói egyezmények, a fuvarozói felelősségbiztosítások tartalma és kizárásai.
4. A logisztikai folyamat teljes lefedése biztosítással, nemzetközi és hazai viszonylatban.

1. A kárigény benyújtásának legfontosabb alapfogalmai: jogalap, jogfenntartás, felelősség-elismerés, felelősségben tartás.
2. A kárigény benyújtásához szükséges okmányok, azok tartalmi elemzése.
3. A kárrendezési folyamat, a kárbiztos/kárszakértő szerepe, a káreljárás gyakorlati kérdései.
4. A visszkereset (regressz), és annak lebonyolítása.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 220 000 Ft + ÁFA

Egyéni MLBKT tagoknak: 211 000 Ft + ÁFA

Intézményi MLBKT tagoknak: 198 000 Ft + ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 211 000 Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait, az ebédek és a kávészünetek költségeit, de az étkezés közterheit nem.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Előképzettségi feltétel nincs.

A tréning módszertanának köszönhetően a teljesítménymérés a képzés folyamatába épített.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központjának “Kockázatkezelés, biztosítás, kárrendezés a fuvarozásban/szállítmányozásban” tanúsítványát kapják.

OKTATÓK