Kereslettervezés

Gyakorlatias tréningünkön számos feladat elvégzésével közelítjük meg többek között a keresletterv összeállításának, az összetett termékkategorizálás, az előrejelzés megvalósításának, a kereslettervezési folyamat teljesítményének mérési vagy éppen a kereslettervező alkalmazások vállalati folyamatokba történő integrálásának kérdéseit.

 

A képzést kihelyezett képzésként van módunk megszervezni!

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy annak sikeres elvégzése után a résztvevő képes legyen megérteni és megtervezni a vállalatok anyagi folyamatait gerjesztő igényfolyamatokat.

kereslettervezes

SZERETNE ÉRDEKLŐDNI NYÍLT, KIHELYEZETT KÉPZÉSEINK VAGY TANÁCSADÁSAINK IRÁNT?

KIKNEK AJÁNLJUK A TRÉNINGET?

Azoknak a szakembereknek ajánljuk a képzés elvégzését, akik az értékesítési logisztika, a logisztikai tervezés, illetve a kereskedelem igénytervezéssel kapcsolatos területén dolgoznak. Ezen kívül közvetett célcsoport azon szakemberek köre, akik a termelési logisztika, a készletgazdálkodás, illetve a logisztikai kontrolling területén dolgoznak. A munkaköri leírásuk alapján a következő szakembereknek lehet szüksége a fent említett képzésre:

 • alapanyag készletgazdálkodási vezetők/szakértők
 • készáru készletgazdálkodási vezetők/szakértők
 • logisztikai tervezők
 • logisztikai/ellátási lánc szakértők
 • előrejelzők
 • termeléstervezők
 • kapacitástervezők
 • logisztikai kontrollerek

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 • Adat összegyűjtési és elemzési képességek fejlesztése,
 • Egyszerűsítési, lényeglátási és modellezési képesség fejlesztése,
 • A keresletmodellezésben alkalmazható módszertani képességek fejlesztése,
 • Keresletelőrejelző modellekben rejlő gyakorlati lehetőségek felfedezése,
 • Keresletelőrejelző modellek gyakorlati alkalmazásának fejlesztése,
 • Naprakész rálátás a szakterület jelenleg alkalmazható kelléktárára.

ELŐNYÖK A VÁLLALAT SZÁMÁRA

A képzés során alkalmazott módszerek segítségével a résztvevők felismerik a keresletelemzési és modellezési eljárásokban rejlő lehetőségeket, illetve elsajátítják az azok alkalmazásával kapcsolatos ismereteket és képességeket, ezáltal egyaránt fejlődnek az összetett igényfolyamatok gyakorlati kezelése során szükséges egyszerűsítési, lényeglátási és keresletmodellezési ismereteik és képességeik.

TEMATIKA

 • A kereslettervezéshez szükséges bemeneti adatok köre
  • Keresletterv
  • Bemeneti adatok
  • A kereslettervezést megelőző adatelőkészítési folyamat
  • A keresleti adatok szűrési, tisztítási módszerei stb.- adatgyűjtési, elemzési, előkészítési feladatok
 • A kereslettervezést támogató termékcsoportosítási logikák
  • Osztályozási dimenziók, osztályozási módszertanok (ABC, XYZ, SFACC)
  • Az osztályozás időbelisége és dinamikai sajátossága, a javasolt kategóriák felosztása és értelmezése stb.- gyakorlati példa az összetett termékkategorizálásra, elemzések és osztályozási módszerek gyakorlása
 • Statisztikai identifikáció, az előrejelző modell kiválasztása
  • Célja
  • A tervezési csoportok és az alkalmazható módszertani megközelítések,
  • A modellválasztás bemenetei és előkészítése, identifikációs tesztek és az automatikus identifikáció, a modellválasztás kimenetei- eljárások gyakorlása
 • Az előrejelzés megvalósítása
  • A statisztikai alapokon nyugvó előrejelzés célja
  • Modellek bemenetei
  • Modellek főbb tulajdonságai és működésük, kimenetei- eljárások alkalmazásának gyakorlása
 • A statisztikai előrejelzésre épülő döntéstámogatási mechanizmus
  • A statisztikai előrejelzések további vizsgálatának szükségessége
  • Az előrejelzésre épülő finomtervezés
  • A finomtervezést támogató felhasználói felületek stb.
 • A kereslettervezési folyamat teljesítményének mérése
  • A mérés szükségessége és megvalósításának lehetőségei
  • „Nyers” tervezési hiba adatsor, arányosított hiba adatsor, relatív hiba adatsor- a tervezési hibán, arányosított hibán és relatív hibán alapuló mérési módszerek alkalmazásának gyakorlása
 • A kereslettervezés informatikája
  • A bemeneti adatok struktúrája az információs rendszerekben
  • Kereslettervező alkalmazások és integrálásuk a vállalati folyamatokba
  • Korszerű információ technológiai módszerek a kereslettervezésben

Ezt már olvasta?

Gyakorlat, elméleti alapokon

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Bekapcsolódási feltétel: felsőfokú végzettség vagy érettségi bizonyítvány 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal.

Előzetesen elvárt ismeretek: matematikai, statisztikai, valószínűség számítási alapismeretek, MS Excel táblázatkezelő program magabiztos felhasználói szintű ismerete

(Algebrai ismeretek, függvények, valószínűségszámítási alapfogalmak, valószínűségi változó fogalma, várható értéke, szórása, eloszlások alaptípusai, leíró statisztikai alapfogalmak, alapvető következtető statisztikai ismeretek. – Ezekre az alapismeretekre azért van szükség, mert a tréning során ugyan igyekszünk minden segítséget megadni, de három nap alatt nem tudjuk pótolni a hiányzó teljes tudást, és ezek legalább alapfokú ismerete nélkül a tréning valódi célja nem tud megvalósulni, vagyis a készletezési ismeretek átadása nem tud megfelelően megtörténni.)

Kérjük, hogy az oktatásra hozza el laptopját!

A képzés folyamatába épített teljesítménymérést alkalmazunk, nincs külön vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Kereslettervezés” tanúsítványát kapják.