Rólunk

Az SCM Tréning Központ a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) képzésekkel, tréningekkel foglalkozó szervezeti egysége. Az 1991-ben alakult társaság logisztikai, beszerzési és készletezési területeken tevékenykedő szakmai szervezet, amely jellegénél fogva elhivatott a logisztika és a kapcsolódó szakterületek magas fokú fejlesztésében és összefogásában. E cél elérése érdekében a szervezet fő tevékenységei közül már megalakulása óta kiemelt szerepet kap az oktatás, amely az MLBKT-nál egyet jelent a magas színvonalú, piacképes tudást nyújtó képzésekkel.

Kétéves fejlesztési munkánk eredményeként 2015-re megalakult új képzési központunk, az SCM Tréning Központ, amely névvel azt az ellátási lánc menedzsment (SCM= Supply Chain Management) szemléletet szerettük volna kifejezni, amely áthatja képzéseinket.

HONNAN INDULTUNK?

Oktatási tevékenységünk több mint húsz éves múltra tekint vissza. Társaságunk 1993-ban, Magyarországon elsőként indította el logisztikai képzéseit, amit a későbbiekben a kapcsolódó szakterületekre is kiterjesztett. Legfőbb célunk volt régen és ma is, hogy segítséget nyújtsunk a logisztika és kapcsolódó területein dolgozók szakmai fejlesztésében, szemléletformálásában.

HOGYAN DOLGOZUNK?

Az évek során számos képzési formában kipróbáltuk magunkat. Képzési palettánkon megtalálható volt minden olyan program, amelyre a logisztika, a beszerzés, az ellátási lánc menedzsment területén dolgozó szakembernek szüksége lehet pályafutása során; az OKJ szerinti képzésektől a szakmai és készségfejlesztő tréningeken és workshopokon keresztül a posztgraduális egyetemi képzésekig kínáltunk programokat, de az utóbbi években a szakmai tréningek és a posztgraduális képzési forma vált dominánssá kínálatunkban.
Programjainkon a képzési módszertan kialakítása során a korszerű tanuláselméleteknek megfelelően törekszünk az interaktivitásra, a csoportmunka előtérbe helyezésére és a saját tapasztalatok feldolgozására.

MILYEN CSAPAT ÁLL MÖGÖTTÜNK?

Oktatási tevékenységünk egészére jellemző, hogy egymást kiegészítendő hívunk meg képzéseinkre gyakorlati és elméleti oktatókat, mert azt valljuk, hogy csak az így átadott, kellően megalapozott szakmai tudással és rendszerszemlélettel együtt válhat valakiből jó szakember.

Ennek érdekében képzésfejlesztő munkánkban és a megvalósításban is már húsz éve stratégiai partnerünk a Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke, de együttműködünk még számos más egyetem vagy főiskolai oktatóival is (pl. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vagy a Budapesti Gazdasági Egyetem).

Tevékenységünk másik pillére pedig azoknak a gyakorlati szakembereknek a köre, akik komoly vállalati múltjuknak és jelenüknek köszönhetően tudásukat hozzáértő módon adják át hallgatóinknak, de igyekszünk profitálni kurzusainkon Társaságunk szakmai tagozatainak tudásából is (pl. Beszerzési Vezetők Klubja, Oktatói Tagozat), valamint gyakran bevonjuk programjainkba egyéni tagjainkat és vállalati partnereinket is. Ez a szemlélet biztosítja hallgatóink számára, hogy érvényesülhessen a „Szakmát tanulhat a szakmától.” alapelv.

HOVA TARTUNK?

Célunk, hogy meglévő képzési palettánkat folyamatosan fejlesszük, illetve új programokkal bővítsük portfóliónkat. Ennek érdekében folyamatosan szervezünk beszélgetéseket a vállalatok szakmai vezetőivel és munkatársaival, valamint a HR-rel, melyek célja egymáshoz közelíteni a keresleti és kínálati oldalt, hogy mindig a legkorszerűbb ismereteket adhassuk át hallgatóinknak.
„Az SCM Tréning Központ létrejötte fordulópontot jelent a hazai logisztikai témájú képzések területén. Társaságunk, az MLBKT több mint húsz éve jelent meg a hazai oktatási piacon programjaival, s a logisztikát mára szervesen egészíti ki a beszerzés és az ellátási lánc megközelítés, képzési portfóliónkban egyszerre jelenik meg a gazdasági és a műszaki irányultság. Mindezek biztosítják azt a komplex szemléletet, amely ma már elengedhetetlen e vállalati működési területek megfelelő kezeléséhez. Az új Központ ezt az immár két évtizedes hagyományt kívánja.

Gelei Andrea

oktatásért felelős alelnök, MLBKT

egyetemi tanár, BCE

Stréer Valéria

tréning és fejlesztési igazgató
MLBKT

FILOZÓFIÁNK

Célunk, hogy programjainkkal és szolgáltatásainkkal segítséget nyújtsunk a logisztika és kapcsolódó területein dolgozó szakembereknek ismereteik, tudásuk bővítésében és fejlesztésében, mert meggyőződésünk, hogy a képzett munkatársak kulcsfontosságú szerepet töltenek be a hatékony, fenntartható és etikus ellátási láncok létrehozásában és működtetésében.

Az SCM Tréning Központnak az MLBKT mint szakmai szervezet szolgáltat hátteret. Ennek a speciális viszonynak köszönhetően, a kiterjedt kapcsolatrendszerrel együtt tréning központunk több mint egy képző intézmény. Az MLBKT tagsága, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere révén az országban egyedülálló módon tudja ötvözni szolgáltatásaiban a szakma gyakorlati és elméleti oldalát, azaz olyan elméleti síkon megalapozott, de a vállalati gyakorlatban tesztelt ismereteket képes átadni, ami leginkább megfelel az ellátási láncban dolgozók igényeinek. Ezen felül pedig egy olyan élő és dinamikus szakmai közösség, amelyhez jó csatlakozni, amely kapcsolatrendszerből hallgatóink tanulmányaik befejeztével is profitálhatnak.

A képzési paletta kialakításánál – amelyet folyamatosan fejlesztünk- az ellátási lánc teljes spektrumára koncentrálunk, de elengedhetetlennek tartjuk a feladatok elvégzéséhez szükséges, nem a szűkebb értelemben vett szakmai készségek elsajátítását is.

Kőhegyi Anita

ügyvezető, MLBKT