Panaszkezelés

Az MLBKT képzési tevékenységéhez kapcsolódó ügyintézéssel, kapcsolattartással, a szolgáltatásnyújtás minőségével kapcsolatban a képzésben részt vevők panaszt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

 

Reklamáció/panasztétel:

A résztvevők a panasszal, reklamációval kapcsolatban az oktatási vezetőhöz fordulhatnak (telefonon, személyesen vagy írásban).

 

Nyilvántartás:

Minden észrevételt, panaszt, amely Társaságunk szakmai és üzleti megítélését érinti, feljegyzünk.

 

Azonnali intézkedések:

A panasz jellege szerint a terület felelőse vizsgálja ki a panasz, reklamáció jogosságát, majd a jogosnak ítélt reklamációk esetén az ügyvezető igazgató bevonásával meghozza a szükséges javító intézkedéseket. Minden panaszra legkésőbb 8 napon belül válaszolunk.

 

Tartós intézkedések:

A beérkezett panaszokat, észrevételeket és az azokra adott megoldásokat folyamatosan, a képzésre vonatkozóan képzési időszakonként feldolgozzuk és meghatározzuk a tartós javulást eredményező folyamatkorrekciókat, mint pl.: oktatócsere, ütemterv változtatás stb.

 

Tájékoztatás:

A társaság 8 napon belül tájékoztatja a panasztevőt mindazokról az intézkedésekről, amelyet a felmerült probléma megszüntetése érdekében tett, és biztosítja az ügyfelet, hogy minden tőle telhetőt elkövet, hogy a panaszok ne ismétlődjenek meg.

Kapcsolat:

trening@logisztika.hu