Szállítástervezés

Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flottamenedzsment és térinformatikai rendszerek.

Átfogó, gyakorlatias oktatás, melynek során az életből vett gyakorlati példákkal, egyéni és csoportos feladatmegoldásokkal tesszük érthetőbbé a szállítástervezést az alapoktól egészen addig, hogy milyen várható költségekkel és eredményekkel számolhatunk az egyes járatszerkesztő rendszereknél.

 

A képzés átalakítás alatt áll.

Min.-Max. csoportlétszám: 12-16 fő

Óraszám: 24 óra

Helyszín: Budapest

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak a szakembereknek, akik a fuvarozás, szállítmányozás valamely területén dolgoznak, de munkaköri leírásuk alapján a következő szakembereknek lehet szüksége a képzésre: fuvarszervezők, diszpécserek, egyéb fuvarszervezéssel foglalkozók (pl. szállítmányozó cégeknél az elszámolással, a diszpozícióval foglalkozók).

szallitastervezes

SZERETNÉ MEGRENDELNI KIHELYEZETT KÉPZÉSKÉNT?

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja megismertetni a résztvevőket a járatszerkesztés/tervezéssel és végrehajtással, valamint a flottamenedzsment rendszerek működésének folyamatával. A résztvevők szert tesznek alapvető közlekedésföldrajzi ismeretekre, megismerkednek a térinformatikai rendszerekkel, a geoid modell, a WGS84 koordinátarendszer felépítésével.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A képzés segítségével a résztvevő

 • képesek lesznek a járatok kialakítására járattervező eszközök segítségével, a járatok útvonalának tervezésére,
 • képesek lesznek a gépkocsi szükséglet, a szállítási teljesítmények, a kihasználtság mutatók meghatározására,
 • képesek lesznek a műszaki felügyelet, a megrendelés követés technikai eszközrendszerének és útvonaltervező programoknak a használatára,
 • fejlődik a résztvevők elemző és problémamegoldó képessége.

TEMATIKA

 • Közlekedésföldrajzi ismeretek
  • Helsinki folyosók, TEN, TINA,TEN-T hálózat
  • A magyarországi közlekedési infrastruktúra jellemzői
  • Közlekedési infrastruktúrafejlesztés-és fenntartás Magyarországon és az EU-ban
  • A magyarországi logisztikai központi hálózat illeszkedése az EU közlekedési folyók rendszerébe
  • Az informatikai infrastruktúra ERP + GIS vonatkozásai)
 • Topológiai alapfogalmak
  • Logisztikai rendszerek szállítási folyamatainak irányítása topológiai eszközökkel
  • A címkézési technikán alapuló legrövidebb út keresés módszerei
  • A stratégiai és a taktikai járatszerkesztés
  • A járatszerkesztés adatszükséglete és elvárt szolgáltatásai
  •  Az útvonal- és járattervezési feladatok megoldása topológiai modellezés segítségével
 • Térképészeti alapismeretek
  • A járatszerkesztéshez szükséges térképek áttekintése, készítésének folyamata
  • A bittérképek, a raszteres és a vektorgrafikus térképek felépítése, költség vonzataik és alkalmazási területeik áttekintése
 • Egzakt és provizórikus járatszerkesztés (az egzakt és a provizórikus járatszerkesztés elvei, TourOpt 3.1, a Flottas, az EROT és az ArcLogistics Route 3.0 számítógépes támogatású egzakt szállításirányítási rendszerek, mintarendszer bemutatása)
 • Provizórikus járatszerkesztő rendszer (a ProTour 1.0 provizórikus járatszerkesztő rendszer, a járatszerkesztő felület térképi, matematikai és szolgáltatási rendszerének bemutatása- alkalmazási példák, várható költségek és eredmények összevetése)
 • Konténerterminál számítógépes nyilvántartási és irányítási rendszere
  • Nagy forgalmú, nagyvárosi vasúti konténerterminál számítógépes nyilvántartási és irányítási rendszere
  • Vállalaton belüli és city logisztikai környezetben működő járatszerkesztő rendszerek
  • Logisztikai elosztó központ számítógépes nyilvántartási és közúti irányítási rendszere
 • Navigációs/flottamenedzsment rendszerek
  • A járatszerkesztés gyakorlati megvalósítása
  • A navigációs rendszerek működésnek alapjai
  • A geoid, a WGS84 koordinátarendszer fogalma, felépítése
  • A GPS alapú flottamenedzsment rendszerek működése
  • A FLEET.COM és egyéb flottamenedzsment megoldások gyakorlati működése
 • ERP és GIS rendszerek kapcsolódása
  • Az ERP + GIS koncepció megvalósulása korszerű logisztikai információs rendszerekben
  • Az ERP rendszerek illesztése a GIS rendszerekhez
  • Interfész kialakításának lehetőségei
  • Az SAP R/3 és az ArcLogistics Route 3.0 illeszkedése

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Felsőfokú végzettség vagy érettségi bizonyítvány 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal.

Előzetesen elvárt ismeretek: matematikai, statisztikai alapismeretek, képletek megértésének képessége, MS Excel táblázatkezelő program felhasználói szintű ismerete.

A képzés végén írásbeli vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Szállítástervezés” tanúsítványát kapják.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár:

Egyéni MLBKT tagoknak:

Intézményi MLBKT tagoknak:

Csoportos kedvezmény 2 főtől:

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait, az ebédek és a kávészünetek költségeit, de az étkezés közterheit nem.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

OKTATÓK

Oktatók szervezés alatt!