Minőségmenedzsment

Minőségmenedzsment képzésünk segítségével a résztvevők az alapfogalmak megismerésén túl többek között az általános, szabványos (ISO 9000-es sorozat) és az ágazat-specifikus minőségrendszerekről, a speciális autóipari követelményekről, a TQM-ről is képet kapnak, és a korszerű folyamat- és minőségjavító menedzsment technikák, a szisztematikus problémamegoldás lépéseit és eszközeit is elsajátítják.

Bemutatjuk a kiválóság modelleket, az EFQM és a Magyar Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerét, az önértékelés módszerét, a RADAR logikát, a mérőrendszer elemzéssel kapcsolatos tudnivalókat, az ismételhetőség és reprodukálhatóság követelményeit vagy akár a folyamatszabályozás korszerű eszközeit és technikáit

A megértést egyéni és csoportos feladatokkal, esettanulmányokkal segítjük.

 

A képzést kihelyezett képzésként van módunk megszervezni!

Ajánlott minimum óraszám: 16-20 óra

Max. csoportlétszám: 10 fő

KIKNEK AJÁNLJUK?

Azoknak a szakembereknek, akik a tervezés, termelés, minőségbiztosítás, logisztika valamely területén dolgoznak, de szakmai ismereteik bővítése okán a beszerzés, értékesítés területén dolgozóknak is hasznos lehet.

A képzés elvégzése tökéletes alapot nyújt a lean menedzsment megismeréséhez is.

SZERETNÉ MEGRENDELNI KIHELYEZETT KÉPZÉSKÉNT?

A KÉPZÉS CÉLJA

Célunk, hogy megismertessük az érdeklődőket a minőségmenedzsment legfontosabb ismeretköreivel, eszközeivel, illetve képessé tegyük őket az ismeretek kreatív, gyakorlati alkalmazására.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A képzés segítségével a résztvevő

 • képes lesz átlátni a vállalati működést teljes körűen átfogó minőségügyi rendszer felépítését, alapvető folyamatait, tervezési, elemzési, szabályozási és fejlesztési módszereit és eljárásait,
 • képessé válik a minőség vevőközpontú, szisztematikus és adatok által vezérelt megközelítésére,
 • képes lesz a költségcsökkentés, minőségjavítás, gyorsaságnövelés rendszerszerű megvalósítására, strukturált program alkalmazásával.

ELŐNYÖK A VÁLLALAT SZÁMÁRA

A kurzust elvégző kolléga rendszerben fogja látni a vállalati működést teljes körűen átfogó minőségügyi rendszert, és a képzés során megismert konkrét eszközök segítségével ő maga is képessé válik a folyamatok fejlesztésére, a problémák feltárására és megoldására.

TEMATIKA

 • Bevezetés a minőségmenedzsmentbe
  • Az üzleti kiválóság elérése szisztematikus és folyamatos minőségfejlesztés segítségével
  • A nem-megfelelőség miatti költségek megismerése
  • A folyamatok állandó tökéletesítésének fontossága
  • A szabályozási kör
 • A minőség probléma definiálásának eszköztára (a Kano modell, a vevő hangja [VOC], vevő-beszállító elemzés [SIPOC folyamatábra], kritikus minőségjellemzők meghatározása [CTQ], QFD stb.)
 • A minőség és folyamatképesség mérésének eszköztára
  • Adatgyűjtő eszközök és módszerek
  • Mintavételi tervek
  • Mérőrendszer elemzés
  • Ismételhetőség és reprodukálhatóság vizsgálat [R&R]
  • Az adatok grafikus megjelenítése [Pareto diagram, hisztogram, szórás diagram, szabályozó kártya, SPC]
  • Folyamatképesség vizsgálat [PPM, DPU, cp, cpk, pp, ppk, szigma szint, prioritások meghatározása [Ishikawa diagram, ok-hatás mátrix, hibamód- és hatáselemzés (FMEA)]
 • Az elemzés eszköztára
  • Folyamatelemzés
  • Rétegezés
  • Szegmentálás
  • Normális eloszlás
  • Binomiális eloszlás
  • Poisson eloszlás
  • Hipotézis vizsgálatok
  • Statisztikai eszközök [t-próba, F-próba, Khi-négyzet-próba, varianciaanalízis, ANOVA], korreláció- és regresszió számítás, kísérlettervezés [DOE])
 • A javítás eszköztára
  • A megoldások tervezése kreativitást fokozó eszközökkel [ötletroham, 6-3-5 módszer, hat gondolkodó kalap]
  • Költség-haszon elemzés
  • A megoldások kiválasztása [szimulációk, döntéselemzés]
  • Kockázat értékelése
  • Pilot terv
  • A bevezetés lépései [Gantt diagram, CPM- módszer, PERT módszer használata]
 • A szabályozás eszköztára
  • A szabályozási kör kialakítása
  • Aktív utánkövetés [follow-up]
  • Audit
  • „Szabványosítás”
  • Dokumentált eljárások
  • Szabályozó kártyák alkalmazása [p-kártya, np-kártya, c-kártya, u-kártya, átlag-kártya, terjedelem-kártya, szórás-kártya, exponenciálisan súlyozott mozgó átlag-kártya, CUSUM-kártya]
  • Az eredmények kiértékelése

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Felsőfokú végzettség vagy érettségi bizonyítvány 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal.

Előzetesen elvárt ismeretek: alapvető matematikai ismeretek, függvények értelmezésének képessége.

A képzés folyamatába épített teljesítménymérést szervezünk, nincs külön vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Minőségmenedzsment” tanúsítványát kapják.

HELYSZÍN

A megrendelő vállalat telephelyén vagy más külső helyszínen.