Logisztika informatikai támogatása

Napjaink logisztikája nem létezhet IT megoldások nélkül, melyek bevezetéséhez, működtetéséhez és ellenőrzéséhez a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség.

Képzésünk tartalmazza azt az informatikai tudást, amelynek elsajátításával jól működő és biztonságos logisztikai folyamatokat hozhatunk létre.

A megértést a valós életből vett példák, konkrét esetek bemutatásával és elemzésével, a lehetséges megoldások megvitatásával segítjük.

 

A képzés átalakítás alatt áll.

Min.-Max. csoportlétszám: 12-16 fő

Óraszám: 24 óra

Helyszín: Budapest

KIKNEK AJÁNLJUK?

A munkaköri leírásuk alapján a következő szakembereknek lehet szüksége a képzésre:

 • raktárak nyilvántartásában és irányításában részt vevők,
 • konténer terminálok nyilvántartásában és irányításában részt vevők,
 • a logisztikai folyamatokhoz kapcsolódó szerződések, dokumentumok, pénzügyi iratok feldolgozásában, kezelésében, nyilvántartásában, partnerek közötti továbbításában részt vevők,
 • értékesítési, beszerzési, gyártási és minőségbiztosítási területen dolgozó logisztikai szakemberek,
 • logisztikai tanácsadók, vállalatvezetők, döntéshozók, KPI menedzserek.

A képzés nem zárja ki azokat sem, akik a képzést kívánják felhasználni az eredményes és hatékony logisztikai tevékenység során szükséges adatrögzítési, adatátviteli és döntéshozatali ismeretekbe való betekintésre.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy annak sikeres elvégzése után a résztvevő képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a logisztikai folyamatban alkalmazható azonosítási, adatrögzítési és adatátviteli technológiákat. Tisztában legyen az áruhitelesítés IT megoldásaival, a számítógépes rendszerekbe való belépés és az ezek közötti üzenet átvitel biztonságos megoldásaival, valamint ismerkedjen meg a logisztikai hálózatok korszerű elektronikus kereskedelmi megoldásaival és szabványaival, és kapjon átfogó képet az ERP rendszerekről.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A képzés segítségével a résztvevő

 • logisztikai folyamathoz kapcsolódó korszerű IT megoldások ismeretére tesznek szert,
 • képessé válnak az azonosítási technikák megválasztására, a biztonságos üzenetváltásra a logisztikai partnerek között,
 • át tudják tekinteni a ma alkalmazott ERP rendszerek működésének alapelveit, szolgáltatásait, a logisztikai döntéshozatalban alkalmazható kimeneteit.

ELŐNYÖK A VÁLLALAT SZÁMÁRA

A logisztika informatikai támogatásának áttekintésével a képzésben résztvevő munkatársak hatékonyabban és biztonságosabban tudják működtetni a logisztikai folyamatokat, részletes képet kapnak az ERP rendszerek általános felépítéséről és logisztikai szolgáltatásairól, az ERP rendszerek telepítésének, bevezetésének módszereiről, a felelősségi körök megoszlásáról, továbbá megismerkednek a korszerű logisztikai hálózatos együttműködés IT támogatásával, az alkalmazás szolgáltatás, a rugalmas ellátási háló létrehozásnak lehetőségeivel és az ezzel elérhető eredményekkel.

TEMATIKA

 •  Az adatnyerés technológiái I. :
  • A mobil informatika helye és szerepe a logisztikai folyamatok irányításában. A termékazonosítás technikai kialakításának lehetőségei. A vonalkód technika. Az 1D és 2D vonalkódok, az összetett vonalkód. A fogyasztói csomagoláson megjelenő EAN-DUN-13 vonalkód, a belső- és a tömeg vonalkód. A GS1 szervezet helye és szerepe a termékek kódolásában.
 • Az adatnyerés technológiái II.:
  • Automatikus olvasó eszközök. A logisztika szervezetének leképezése a GS1 szabványaival, a vállalati adatmodell. Egyéb azonosítási technikák. Az RFID rendszerek felosztása, működési modelljük, logisztikai alkalmazási területeik. Az RTLS technika.
 • Az adatnyerés technológiái III.:
  • Az áruhitelesítés kérdései: az EPC Global Network működése. Korszerű azonosítási technikák. Biometrikus azonosítási rendszerek az adatvédelemben: az írisz, a hang és a kép alapján történő azonosítás, az izommemória, a DGR. Az azonosítási rendszerek kiválasztási és telepítési szempontjai, alkalmazási feltételei. Az adatfelvétel módszerei. Az adatgyűjtés funkcionális elemzése. Fedélzeti számítógépes rendszerek kialakítása. Az azonosítási eszközök és olvasókészülékek beépülése a logisztikai folyamatba. Az információk számítógépes rendszer felé való továbbításának technikái.
 • Elektronikus kereskedelem, biztonságtechnika I.:
  • Az elektronikus kereskedelem fogalma. Elektronikus kereskedelmi technikák. A logisztikai szolgáltatók osztályozása az elektronikus kereskedelem szempontjából. A megrendelés kezelés funkcionális működési modellje az elektronikus kereskedelem környezetében. Az elektronikus kereskedelemben forgalmazott termékek osztályozása. A kereskedelmi megrendelés lebonyolítás támogatása az INTERNET-tel. Az 5I és a 4P koncepció. Az e-bolt, az e-business, e-commerce, az e-procurement fogalmai, működésük, logisztikai szerepük.
 • Elektronikus kereskedelem, biztonságtechnika II.:
  • Az üzenetváltás és a titkosítás. A szimmetrikus és az aszimmetrikus titkosítás elmélete és gyakorlata. A nyilvános kulcsú rejtjelezés. Az RSA típusú kriptográfia matematikai alapjai, működése, a biztonságos üzenetváltás lépései. A tanúsítvány fogalma, tanúsítvány kiadó szervezetek. A PKI fogalma. A logisztikai folyamatban alkalmazott biztonságtechnika. A SET és az SSL.. A logisztikai folyamat illesztése az elektronikus kereskedelem környezezébe: kihívások és megoldások. Alkalmazott fuvar- és raktárbörze rendszerek: Tower24, TimoCom, Cargo CAP.
 • Elektronikus kereskedelem, biztonságtechnika III.:
  •  A kereskedelmi logisztikában alkalmazott EDI üzenetek. Az EDIFACT szabvány. Az üzenetváltás végrehajtása az EDI szabványaival.
 • ERP rendszerek I.:
  • Az integrált logisztikai adatfeldolgozás hardver-szoftver eszközei. A logisztikai irányítás számítógépes rendszerének gyakorlata. A pénzügyi számviteli törvény. A számlatükör, az időszak, a paraméterezés fogalma. Az egyszeres és a kettős könyvelés fogalma. Gazdálkodási szoftverek. A rendszertervezés módszertana. A helyzetfelmérés eszköztára. Az SSADM és az agilis rendszertervezés. A háromrétegű kliens-szerver architektúra. Az ERP rendszerek bevezetésének lehetséges megoldásai és összehasonlításuk. A rendszer bevezetés felelősségi körei.
 • ERP rendszerek II.:
  •  Az ERP rendszerek logisztikai szolgáltatásainak áttekintése, módszertana. Alapfogalmak az ERP rendszerekben: a módusz, a mandant, a match-kód, a nézet, a batch, a view, a BI, a BW, az XML fogalma. Az ERP rendszerek általános felépítése, megrendelés kezelési modelljük. Az időkoordinált információ kapcsolati diagram, a vállalati adatmodell, az adatbányászat, az OLAP, a ROLAP, a Workbanch, a Dictionary fogalma. Keresések és listakészítés az ERP rendszerekben. A LIBRA3S for SBO, az MFG-Pro, az Oracle, az SAP stb.
  •  Integrált Vállalatirányítási Rendszer működésének és logisztikai szolgáltatásainak áttekintése.
 • ERP rendszerek III.:
  • Az ERP rendszereken alapuló rugalmas logisztikai hálózat. A virtuális vállalat, az ECR stratégia, a .NET környezet fogalma. A Citrix technológia. A négyrétegű ERP rendszerek működése. Az alkalmazás szolgáltatás elve, a logisztikai tervező modulok felépítése. Az ellátási lánc és az ellátási háló megvalósulása. Rugalmas ellátási hálózat (adaptive network) kialakítása korszerű ERP rendszerekkel. Az ERP + GIS konstrukció.

SZERETNÉ MEGRENDELNI KIHELYEZETT KÉPZÉSKÉNT?

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Felsőfokú végzettség vagy érettségi bizonyítvány 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal.

Előzetesen elvárt ismeretek: matematikai összefüggések megértés szintű befogadása.

A képzés végén írásbeli vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Logisztika informatikai támogatása” tanúsítványát kapják.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár:

Egyéni MLBKT tagoknak:

Intézményi MLBKT tagoknak:

Csoportos kedvezmény 2 főtől:

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait, az ebédek és a kávészünetek költségeit, de az étkezés közterheit nem.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

OKTATÓK

Oktatók szervezés alatt.