Szállítmányozási és fuvarozási ismeretek

Hiánypótló képzésünk átfogó és gyakorlatias módon ismerteti meg a résztvevőket a szállítmányozás és fuvarozás alapfogalmaival, sajátítják el a nemzetközi szállítmányozási feladatok megoldásához szükséges alapismereteket és összefüggéseket mind a közút, vasút vagy akár a légi és a tengeri-folyami ágazatokban, illetve az alkalmazott módszerek segítségével fejlesztjük a szakterületen elengedhetetlen készségeiket, amelyek a napi gyors és helyes döntéshozatalt könnyítik meg.

Képzésünkben egy szállítmányozási társasjátékot is használunk, melynek célja, hogy a résztvevők számára élményekben gazdag lehetőséget nyújtsunk a szállítmányozás világának megismerésére, szakmai tudásuk ellenőrzésére és frissítésére, a szakterületen elengedhetetlen készségeik kialakítására és erősítésére.

Képzésünkben kiemelt hangsúlyt helyeztünk a legszükségesebb elméleti ismeretek átadásán túl a gyakorlat oktatására is, amelyet több, a gyakorlati életben is tapasztalt oktatónk biztosít.

A trénig struktúrája egyedülálló, hiszen két nap közös ismeretanyag után a résztvevők specializálódhatnak az egy-egy napos közúti, vasúti, légi vagy akár tengeri-folyami programra.

Igény szerint több specializáció is választható! A specializációs napok önállóan nem elvégezhetőek!

 

2019-ben csak a közúti specializáció indul!

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzési napok: 2019 ősz

szallitmanyozasi-es-fuvarozasi-ismeretek

Min.-Max. csoportlétszám: 9/10-12 fő

Óraszám: 26 óra (18 közös óra+8 specializáció)

KIKNEK AJÁNLJUK?

Elsősorban azoknak a szakembereknek ajánljuk a tréninget, akik kereskedelmi/termelő vállalatok disztribúciós és/vagy beszerzési területén, a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó árutovábbítási feladatok szervezésével és lebonyolításával foglalkoznak, valamint a logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatokkal a kapcsolatot tartják.

EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 • Fejlődik a résztvevők adminisztratív készsége (fuvarokmányok ismerete, kitöltése; kapcsolódó okmányok ismerete; dokumentációs rendszer kialakítása; adatszolgáltatás)
 • Fejlődnek a kommunikációs készségek (kapcsolattartás munkatársakkal, megbízókkal és fuvarozókkal, egyéb szervezetekkel)
 • Fejlődik az elemzőkészség (logisztikai rendszer elemei között meglévő kölcsönhatások felismerése és ezzel kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása; döntés-előkészítésben való közreműködés)
 • A képzés segít a szervező, rendszerező és kockázatfelismerési és vállalási készségek fejlesztésében
 • A tréning elvégzésével az önálló munkavégzés képessége is fejlődik

TEMATIKA

A tréning első felében egy szállítmányozási társasjátékot használunk, melynek célja, hogy a résztvevők számára élményekben gazdag lehetőséget nyújtsunk a szállítmányozás világának megismerésére, szakmai tudásuk ellenőrzésére és frissítésére, a szakterületen elengedhetetlen készségeik kialakítására és erősítésére. Az egyedülálló táblajátékot a szakmai alapokhoz ragaszkodás mellett a szállítmányozás műszaki és gazdasági környezetét szándékunk szerint minél pontosabban modellező, kockázatokat is tartalmazó játékelemek beépítésével fejlesztettük és fejlesztjük folyamatosan.

 • Árueljuttatási folyamat során alkalmazott szerződéstípusok, azok szereplői, feladatuk
 • Küldemény fogalma, küldeményfajták, küldeménynemek / továbbítási módok
 • Közlekedési ágak/rendszerek
 • Csomagolás és egységrakomány-képzés
 • Fuvarozási ág/fuvareszköz-választás szempontjai
 • Fuvarjogi- és egyéb szabályok (nemzetközi fuvarjogi egyezmények (fuvarokmány, kötelezettségek, felelősség, kárigény-érvényesítés) valamint egyéb szabályok)
 • Szállítási feltételek (Incoterms 2010 klauzulák tartalma és értelmezése, valamint szerepük a fuvarozási folyamatokban)
 • Szállítmányozás-logisztikai szolgáltatások (pl. szállítmánybiztosítás).
 • Közúti fuvarozás előnyei, hátrányai
 • Közúti infrastruktúra
 • Közúti fuvareszközök típusai
 • Küldeménynemek (FTL, LTL, PTL)
 • FTL és szállítmányozói gyűjtő jellemzői
 • Szabályozási rendszer
 • Közúti fuvarozási piac szereplői és résztvevői
 • Szállítmányozó szerepe a közúti fuvarozásban
 • Speciális közúti tevékenységek
 • Közúti fuvardíj, fuvarköltség (FTL, szállítmányozói gyűjtő)
 • CMR fuvarlevél kitöltés kis esetek alapján, CMR fuvarlevél elemzés
 • Kiszállítási szimulációs játék- A lehető legtöbb üzlet ellátása a vezetési és a munkaidő maximális kihasználásával.

Általános ismertető:

 • szereplők és szerepük a vasúti szállításban
 • szakmai szervezetek
 • vasútvállalatok
 • hálózati elemek és hozzáférési lehetőségeik (HÜSZ)

Vasúti logisztika a végpontokon:

 • logisztikai központok minősítése, fajtái, vasúti kapcsolattal bíró egyéb létesítmények (terminálok, kikötők)
 • iparvágányos telephelyek típusai, funkciói, üzemeltetésük sajátosságai
 • iparvágányok főbb műszaki és jogi jellemzői
 • vasútüzem személyi és tárgyi feltételei, szabályozásai
 • vontatóeszközök (mozdonyok) főbb típusai

Irányvonatos vasúti szállítmányozási alapismeretek:

 • főbb vagontípusok
 • vasúti szállítmányozás főbb típusai
 • a vasúti szállítmányozás leggyakrabban használt dokumentumai

Vasúti szállítmányozási feladatok a megrendelői oldalon:

 • vasúti árajánlatok megkérése és azok összeállítása
 • darabárus iparvágányok kiszolgálása, rakodási jellemzői
 • darabárus vagonok ismertetése, jellemzőik

Vasúti szállítmányozás a szolgáltató szemével:

 • szállítmányozás irányvonatokkal
 • árajánlat készítése / értékelése
 • veszélyek és buktatók a vasúti szállítmányozásban
 • lehetőségek az üzleti kockázatok csökkentésére

Záró gondolatok:

 • vasút logisztikai aktualitások (konvencionális és intermodális forgalmak)
 • környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vasúti szállítással
 • alternatív megoldások – kreatív ötletek
 • lehet-e versenyképes a vasúti szállítás 2018-ban?

Légi fuvarozás és szállítmányozás (többek között AWB értelmezése stb.)

További feltöltés alatt áll!

 • Tengeri konténeres fuvarozás és szállítmányozás (többek között B/L értelmezése)
 • Folyami fuvarozás és szállítmányozás

További feltöltés alatt áll!

A szakterülethez kapcsolódóan vámszakmai kérdéseket ebben a képzésben nem tárgyalunk, mert Képző Központunk külön tréning keretei között részletesen és gyakorlatiasan foglalkozik a témával.

További információkért klikkeljen ide!

Ezt már olvasta?

Összerakni a nagy képet

INFORMÁCIÓ

+36 1 267 8740

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Min. középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány és alapvető logisztikai ismeretek szükséges a képzés megkezdéséhez.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Szállítmányozási és fuvarozási ismeretek” tanúsítványát kapják.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 169 000 Ft+ÁFA

Egyéni MLBKT tagoknak: 160 550 Ft+ÁFA

Intézményi MLBKT tagoknak: 135 200 Ft+ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 152 100 Ft+ÁFA

(Amennyiben a jövőben az egyik specializáció elvégzése után egy másikat is elvégezne, annak a tréningnapnak a részvételi díja: 49 000 Ft+ÁFA; Szükséges minimális csoportlétszám: 9-10 fő!)

A részvételi díj tartalmazza az előadások nyomtatott szakmai anyagait, az ebédek és a kávészünetek költségeit, de az étkezés közterheit nem.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe. A kedvezmény a három napos részvételi díjra érvényesíthető, a plusz egy nap esetében nem.

A kedvezményt költségviselő után tudjuk megadni!

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

HELYSZÍN

Budapest

SZERETNÉ MEGRENDELNI KIHELYEZETT KÉPZÉSKÉNT?

OKTATÓK

Dr. Horváth Annamária
főiskolai docens (BGE)
Dr. Bajor Péter
egyetemi adjunktus (SZIE)
Turi Gábor
ügyvezető igazgató, Pultrans Vasúti Szállítmányozási Kft.
Gál István
vasútüzem-vezető; projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.