SCM Tréning Központ naplója

Pályaorientáció és logisztikai szakképzés

Társaságunk egyre több olyan megkeresést kap, amely valamely logisztikai szakképzést folytató intézménytől érkezik. Ezek az intézmények keresik a kapcsolatot a szakmával, mert szeretnék növelni tanulóik elhelyezkedési esélyeit és bővíteni látókörüket. 2017 végén két intézményben is volt lehetőségünk néhány interaktív, pályaorientációs program megtartására.

Elsőként a Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziumba látogattunk el, ahol közel negyven diáknak két csoportban, interaktív előadást tartottunk. Szem előtt tartva a korosztály jellemzőit és kihasználva a versenyszellemet egy digitális játék segítségével kezdtünk el a logisztika színességéről és a lehetséges karrierutakról beszélgetni. Szó esett néhány kiemelt szakterülethez szükséges kompetenciáról, fizetésekről, a szakmában rejlő jövőbeli lehetőségekről és arról, hogy mely egyéb szempontokat érdemes figyelembe venni gyakorlati hely vagy munkahely választásánál. Második alkalommal a Bethlen Gábor Szakgimnáziumba látogattunk el hasonló programmal.

Mindkét alkalommal megfigyelhető volt a számos érdeklődő, a programra és játékra, interakcióra fogékony, gondolkodó diák, de legalább ugyanennyien ülték végig passzívan, érdeklődés nélkül a programot. A tanárok elmondása alapján a végzettség megszerzése után sajnos nagy számban hagyják el a meg sem kezdett pályájukat a fiatalok és motiválni őket, érdeklődésüket felkelteni az oktatás során is nehéz. Véleményük szerint nagy szükség lenne továbbá több vállalat jelenlétére a szakképzési rendszerben.

A tanárok részéről az igyekezetet tapasztaltuk és azt, hogy fontosnak tartják a diákok fejlődését, a gyakorlati élettel való tapasztalatszerzést. Ennek érdekében több esetben gondolkodnak olyan pályaorientációs napok megszervezésében is, amelyekre gyakorló szakembereket hívnának meg a logisztika széles spektrumából.

Fontosnak tartjuk ebben a témában Némon Zoltán véleményét is bemutatni. Zoltán amellett, hogy az MLBKT oktatója, jelenleg egy vidéki szakgimnáziumban is tanít, így frissen szerzett tapasztalatokkal rendelkezik a hazai szakképzés helyzetéről.

 

Melyik középiskolában és milyen témaköröket (tantárgyakat) oktatsz?

Jelenleg az aktuális OKJ-s tematika szerint az újszászi Rózsa Imre Szakgimnáziumban oktatok hat tantárgyat az érettségi utáni 2 éves szakképzési forma 13. évfolyamán. A hat tantárgy a következő: Közlekedési alapfogalmak, Raktározási folyamatok, A raktározás szerepe az ellátási láncban, Raktár működtetése és mutatószámai, Speciális áruk raktározása, Vezetés, szervezés gyakorlat. Az első két tantárgy időkerete: heti 3-3 óra, a további négy tantárgyé heti 1-1 óra tantárgyanként.

Hol látod a legnagyobb kihívást a logisztikai szakképzésben mint gyakorló oktató?

A legnagyobb kihívást, illetve problémát abban látom, hogy az OKJ-s tematikában meghatározott óraszámban szerepel a duális képzés követelményének eleget tevő gyakorlati oktatás, de ezt az iskolarendszerű képzésben a legtöbb oktatási intézményben nem sikerült megvalósítani, mivel hiányoznak azok a konstrukciók, amely az iskolák és működő vállalkozások kapcsolatát jelentik. Ezért a gyakorlati oktatást is legtöbbször tanteremben bonyolítják, amely csak kényszermegoldás.

A másik problémát az jelenti, hogy az új oktatási intézményekben, a szakgimnáziumokban gyakran hiányoznak a szakképzett oktatók, így olyan tanároknak adják az egyes tantárgyakat, akik életükben nem foglalkoztak logisztikával, és óráról órára készülnek fel szakirodalmak átolvasásával.

Milyenek a fiatalok jelenlegi tapasztalataid alapján? Hogyan állnak hozzá a logisztikához mint szakmához?

A saját tapasztalatom alapján a fiatalokat három csoportba tudom osztani:

Vannak, akik komolyan veszik a képzést és céljuknak tekintik a tanfolyam elvégzését és a szakmában való érvényesülést.

Vannak, akik egyetemi, illetve főiskolai felvételük meghiúsulása miatt átmeneti megoldásnak tekintik csak az oktatást, hogy kihasználva az ingyenes lehetőséget, részt vegyenek a képzésben, de esetleges felvételük esetén akár az első év után is abbahagyják tanfolyami tanulmányaikat.

És vannak, akik pedig érettségi utáni időhúzásnak tekintik a tanfolyamon való részvételt, azután „majd csak adódik valami”. Ez utóbbiakból még lehet logisztikus, ha szemléletmódjuk idővel változik.

Véleményed szerint ezzel a képzettséggel mennyiben tudnak megfelelni a vállalati igényeknek a frissen végzett logisztikusok?

Sajnos a gyakorlati tapasztalatok hiánya azt eredményezi, hogy az OKJ-s elméleti oktatás után, ha valaki érdemlegesen akar részt venni egy-egy vállalkozás logisztikai feladataiban, akkor szükség van egy ún. gyakornoki „utóképzésre”, ami egyrészt a konkrét vállalati folyamatok készség szintű elsajátítását, másrészt a tanult elméleti anyag releváns részeinek átismétlését kell, hogy jelentse.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

Összerakni a nagy képet

Sok esetben azokat az ismereteket kell a leginkább oktatni, amelyekről többen azt hiszik, hogy már nem lehet róluk újat mondani. A szállítmányozás éppen ilyen – mindenki csinálja, de a maga teljességében kevesen látják át.

A szállítmányozással és fuvarozással a gazdasági élet gyakorlatilag minden területén találkozunk – ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenhol értenek is hozzá, mondja Dr. Horváth Annamária főiskolai docens, a Budapest Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Ügyletek és Logisztikai Intézeti tanszék vezetője és az MLBKT oktatója. Márpedig ha nem értenek hozzá, akkor a cégek nem tudják, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre, és így nem lesznek képesek a legelőnyösebb feltételekkel megrendelni a szolgáltatásokat. Az ezzel foglalkozó munkatársaknak tudniuk kell, milyen adatokra van szüksége a szállítmányozási szolgáltatónak, mit takarnak a szakkifejezések, milyen okmányokat használnak a fuvarozók, azok milyen jelentőséggel és funkcióval bírnak. „Aki nem ismeri a területet, már a jó kérdéseket sem tudja feltenni”, hangsúlyozza a tudás fontosságát Horváth Annamária.

Önmagában viszont a tudás sem mindig elég. Az ügyfelek, megbízók oldalán gyakori hiba, hogy belemerevednek a hagyományokba. „Eddig is így csináltuk” – válaszolják a megoldások, folyamatok miértjét firtató kérdésekre. Jó példa erre az Incoterms szokvány. A szokványt gyakorlatilag mindenki alkalmazza, aki határokon átnyúló kereskedelmet folytat. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen klauzulákkal kötik meg a szerződéseket – csak azért nem változtatni a feltételeken, mert már megszokták a régit, meglehetősen rövid távú, kényelmes gondolkodásmódra vall.

Horváth Annamária szerint azonban a szállítmányozással hivatásszerűen foglalkozó szolgáltatóknak sem árt söpörni a saját portájuk előtt. Munkatársaik sokszor különböző háttérrel érkeznek, nem egyszer a napi munka során tanulnak bele a szakma részleteibe – emiatt viszont gyakran fordul elő, hogy a fától nem látják az erdőt, vagyis nem látják át a teljes képet, nem tudják magukban rendszerezni a teljes szállítmányozási tevékenységet. A nagy nemzetközi szolgáltatóknál az egyes területekkel sokszor külön szervezeti egységek foglalkoznak – van, aki csak a légi szállítmányozással, más a közúti fuvarozással, a harmadik pedig a tengeri árueljutás megszervezésével, ami szintén nem segíti a folyamatok átlátását.

Ezért hiába tanítják a felsőoktatásban több helyen is a szállítmányozást – mások mellett éppen a tanszék oktatói is -, a felnőttképzésnek is bőven jut hely a palettán. Egy jó szállítmányozási tréningből azok is profitálhatnak, akik a gyakorlatban nap mint nap ilyen tevékenységet végeznek. Egy intenzív tréning jó lehetőséget kínál arra, hogy a munkatársak egyet hátralépjenek és áttekintsék a működésüket. Ilyenkor alkalom kínálkozik arra is, hogy megismerkedjenek azzal, mások mit hogyan csinálnak, és rájöjjenek, ők hol és hogyan tudnának javítani folyamataikon. De sokszor a már korábban, a munka során megszerzett ismeretek rendszerezése, a nagy képben való elhelyezése is sokat segíthet.

Annamária kimondottan szeret felnőtteket oktatni. „Ez sokszor egyszerűbb és talán néha hálásabb feladat, mint a felsőoktatásban tanítani. Ahogy egy felnőtt tanítványom fogalmazott egyszer, ő nem a kreditre vagy a jegyre hajt, hanem a tudásra. Másképp fogalmazva, nem túl akar lenni az egészen, hanem meg akarja tanulni az elhangzottakat” és már másnaptól alkalmazni is szeretné, idézi fel a tanszékvezető.

De nem csak a diákok hozzáállása különböző, hanem a tanítási lehetőségek is. A kisebb csoportokban végzett képzések során sokkal több interakcióra van lehetőség, sokkal élőbb a kapcsolat tréner és diák között. Akár még arra is van mód, hogy az adott tematika keretein belül a hallgatók érdeklődésének és tevékenységének megfelelően eldöntsék, miről essen több és miről kevesebb szó. Újragondolt tréningjével az MLBKT is ezt segíti elő azon a módon, hogy háromnapos szállítmányozási és fuvarozási képzésén minden résztvevő maga dönthet, az elengedhetetlen „alapozó” ismereteket követően közúti, vasúti, tengeri-folyami vagy légi specializációt választ-e.

Schopp Attila

Az Incoterms szokvány

Sokan használják, de kevesen értik igazán – az Incoterms-szel való alaposabb megismerkedés minden olyan kereskedelmi és termelő vállalatnak elemi érdeke (lenne), amelyik nemzetközi kereskedelemben, árueljuttatásban érdekelt. Az Incoterms a kereskedelmi szerződésekhez kapcsolódó nemzetközi szokvány, ami tíz pontban határozza meg az eladó és a vevő kötelezettségeit. Nagy előnye, hogy nemzetközileg általánosan elfogadott, ezért mindenki ugyanazt érti alatta, anélkül, hogy minden részletről külön kellene megállapodni. A választott klauzula meghatározza például, hogy a vevőnek vagy az eladónak kell-e megkötnie a fuvarozási szerződést, földrajzilag meddig kell megkötnie, ki vállalja a kockázatot az árutovábbítás során, kinek kell a fuvar- és egyéb okmányokat beszerezni és így tovább. Ennek köszönhetően minden érintett számára egyértelmű, hogy az eladó hol adja át az árut, és honnan kell a vevőnek szerveznie az áru eljuttatását.

A következő szállítmányozási és fuvarozási ismeretek képzés 2019. október 21-én indul!

Dr. Horváth Annamária

Oktatónk jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Ügyletek és Logisztika Intézeti Tanszékének vezetője. Korábban logisztikai szakértőként a Logisztikai Fejlesztési Központban, vezető tanácsadóként a Navigátor Informatikai és Tanácsadó Kft-ben is dolgozott, majd a Richter Gedeon Nyrt. Raktárgazdálkodási Főosztályán töltött be különböző vezetői posztokat. Főbb szakterületei: disztribúció, raktárgazdálkodás, logisztikai vevőszolgálat, nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás, valamint logisztikai szolgáltatások. Számos kutatási, szakmai projektben vett részt munkája során, valamint több vállalat számára dolgozott szakmai tanácsadóként és oktatóként kihelyezett tréningeken.

Gyakorlat, elméleti alapokon

Amilyen fontos lenne egy termelő vagy kereskedő vállalatnál a hatékony kereslet- és készlettervezés, olyan gyakran végzik ezeket a tevékenységeket csupán a múltbéli tapasztalatokra vagy akár a puszta intuícióra alapozva. Pedig a megfelelő módszerek alkalmazásával látványos javulás érhető el – de ehhez szükséges ismerni a mögöttes módszertani alapokat is.

Aki csak közgazdasági oldalról szemléli a logisztikát, talán kicsit furcsának találhatja, hogy miért képeznek logisztikai szakembereket a műszaki egyetemeken is. Pedig ennek nagyon is jó oka van. A modellekben elképzelt, a táblázatokban kiszámolt logisztikai megoldások mögött mindig ott van az a fránya technológia, amely végső soron fizikai valójában is eljuttatja a szükséges anyagot vagy terméket A pontból B pontba – mondja Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens, a BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék tanszékvezetője. Így lett ő is logisztikai szakember a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán, és aki kereslet- és készlettervezést oktat az MLBKT SCM Tréning Központjában, de az elmúlt években számos sikeres vállalati logisztikai rendszerfejlesztési projekt vezető szakértője, illetve projektvezetője is volt.

Kellenek a módszertanok

A kereslettervezés valahol minden vállalati operáció kiindulópontja. „Manapság igényvezérelt a gazdaság. Ha egy vállalat nem tudja felmérni ügyfelei, vásárlói igényeit, ha nincs elképzelése arról, hogy mit várnak el tőle a piacon, nem fog tudni sikeresen működni. Nem az a gond, ha nem pontosak az előrejelzései, hanem ha egyáltalán nincsenek információi, tervei. A kereslettervezés adja a kezünkbe azt az eszközt, amely alapján egyáltalán elképzeléseink lehetnek a kiszolgálni kívánt igényekről”, érzékelteti a terület fontosságát Bóna Krisztián.

Ha az igényeket már ismerjük (vagy ismerni véljük), akkor a következő lépés annak eldöntése, hogyan akarjuk kiszolgálni ezeket az igényeket – ennek egyik leggyakoribb eszköze pedig a készletezés. Ezzel kapcsolatban is sok mindent el lehet rontani. A túl nagy készlet tőkét köt le és plusz költségeket okoz; a túl alacsony készletszintek viszont a kiszolgálási szintet rontják, ha miattuk nem lehet időben kielégíteni a vevői igényeket. Éppen ezért a legfontosabb feladat nem a készletek csökkentése, hanem azok optimalizálása, noha ezt sok vállalatnál még nem látják át. A költségek ugyanis nem ugyanolyan arányban csökkennek, mint a készletek – arról nem is beszélve, hogy számos esetben azzal sincsenek tisztában a szervezetek, hogy milyen direkt és indirekt költségeket jelentenek nekik a készletek. Ha pedig nincs világos kiindulópont, akkor az esetleges költségcsökkentéseket sem lehet pontosan mérni.

A kereslet tervezésére és a készletek optimalizálására számtalan lehetőség kínálkozik, ám ezek mindegyike valamilyen módszertanon alapul és komoly matematikai háttérszámításokat tételez fel. Paramétereket kell meghatározni, statisztikai fogalmakat kell értelmezni és felhasználni, elemzéseket kell végezni. Különösen a kereslettervezésben jut nagy szerephez a statisztika, hiszen voltaképpen jóslásról van szó, avagy kissé tudományosabban fogalmazva, kezelni kell tudni a modellekben rejlő bizonytalanságokat. Akárhány paramétert használunk is fel az előrejelzéshez, csak valószínűségekkel számolhatunk, így tisztában kell lenni olyan alapfogalmakkal, mint a szórás, eloszlás és társai. Ezek az ismeretek azonban sok esetben hiányoznak, ezért a várható keresletre vonatkozó vállalati döntéseknél leginkább az intuíció dominál.

Szimulációk sora

A nehézségek ellenére megfelelő módszerekkel mind a kereslet, mint a készletek szintje sokkal jobban tervezhetővé válik. Az MLBKT SCM Tréning Központjának oktatásain ezekkel a módszerekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Nem csak bemutatják a legjobb módszereket az órákon, hanem a résztvevők ki is próbálják azokat – ezért is fontos, hogy megfelelő elméleti előképzettséggel érkezzenek, hiszen ellenkező esetben statisztika- vagy analízisoktatással telnek az értékes órák, figyelmeztet Bóna Krisztián.

A kereslet- és készlettervezés oktatása során egyszerű táblázatkezelőben is futtatható szimulációs eszközök segítenek felismerni a hallgatóknak egy-egy jelenséget a két érintett területen. Mi történik, ha egy kicsit csökkentem a készletek szintjét? Mi lesz a hatása, ha a felére vágom vissza? Mindeközben folyamatos az interakció az oktatók és a résztvevők között: a cél az, hogy mindenki a saját munkájára, a saját vállalata helyzetére tudja lefordítania tanultakat. Ilyen, a szimulációk nyomán hozott felismerések mentén halad végig a csoport a megtanulandó anyagon.

A készletezési tréning végén egy hosszabb szimulációs játék következik. A hallgatók egy vállalat alapanyag- és késztermék-raktárát, valamint a termelést irányítják, az oktatók pedig a vevőket és a beszállítókat játsszák el. „A szimulációban minden nap két percig tart. Különböző hatásoknak tesszük ki a modellezett rendszert, például késik a beszállító, soron kívüli megrendelések futnak be stb. – ezeknek megfelelően kell optimalizálni a két raktár készletszintjeit. A játék során a résztvevőknek ki kell dolgozniuk a készletezési stratégiákat, biztonságban kipróbálhatják a tanult módszereket, és azonnal láthatják döntéseik eredményeit. Ugyanazokat az indikátorokat figyeljük, mint amit a való életben is ellenőrizni kell, például a költségeket vagy a kiszolgálási szintet. Egy-egy időszak végén átbeszéljük az addig történteket, felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire reagáltak jól, milyen jelenségeket nem vettek észre vagy kezeltek rosszul. Mivel már számos hasonló tréning zajlott, a csapatok a korábbi tréningek résztvevőivel is versenyeznek. Külön plusz hajtóerőt jelent, ha időről-időre elmondom nekik, pillanatnyilag hogyan állnak az örökranglistán”, mesél egy-egy tanfolyam lefolyásáról Bóna Krisztián.

A tréner arra is felhívja a figyelmet, hogy egy-egy ilyen pár napos képzésen nem lehet általános csodaszert kínálni. Amit a hallgatók ezen a tréningen elsajátítanak (témája és a szükséges bemeneti kompetenciák tükrében talán az egyik legnehezebb is az SCM Tréning Központ kínálatában), azt nem tudják már másnap a vállalatnál alkalmazni – a céget fel kell készíteni az új szemlélet szerinti működésre. A képzés legnagyobb sikere ezért talán éppen az, hogy sikerül a résztvevő gyakorlati szakemberek szemléletén változtatni, akik így változásokat generálhatnak a szervezetben. „A mindennapi taposómalomból kiszakadva meglátják, hogyan lehet másképp is működtetni a folyamatokat, hogy vannak másféle módszerek is. Az is fontos, hogy ráébrednek, mit is kellene tudniuk a hatékony működéshez, és mi az, amit most még nem tudnak. A több száz különféle módszertant nem lehet mind elmagyarázni, bemutatni, kipróbálni. Amit pár nap alatt meg tudunk tenni, az az, hogy kinyitjuk a kapukat, megmutatjuk a sikerhez vezető utakat, útravalót is adunk hozzá, majd sok sikert kívánunk az utazáshoz”, foglalja össze a képzés legfontosabb hozadékait az oktató.

Schopp Attila

Tréning és tanácsadás

Nem egyszer okoz csalódást egy-egy képzés résztvevőinek, hogy nem vállalatuk konkrét problémáinak megoldásával foglalkoznak az oktatás során. Bóna Krisztián szerint ez nem is lehet egy ilyen jellegű tréning célja, és nem szabad összekeverni a tréningeket a tanácsadással.

„Egy képzésen zárt formában, adott témában adunk át olyan ismereteket, amelyeket a résztvevők a későbbiekben maguk kísérelhetnek meg hasznosítani. Eszközöket adunk a munkatársak kezébe, akik ezek segítségével átalakíthatják folyamataikat, más irányba fordíthatják a szekér rúdját. A tanácsadás egészen más. Ott először egy alapos állapotfelmérés történik, majd az eszközöket a tanácsadók alkalmazzák a megbízó által kijelölt cél elérésére, operatív módon segítve a szükséges átalakítások végrehajtását. Ha úgy tetszik, a tréningeken orvosokat képzünk, a tanácsadás során pedig inkább mi magunk gyógyítunk”, teszi érzékletessé a különbségeket Bóna Krisztián.

Következő készlettervezési tréningünk 2018. január 31-én indul!

Dr. Bóna Krisztián

 

Krisztián kereslet- és készlettervezési kurzusaink vezető oktatója, valamint az INNOLOG Kft. szakmai vezetője, a BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék tanszékvezetője. Oktat az MLBKT és a Corvinus Egyetem által fémjelzett logisztikai menedzser posztgraduális képzésén, illetve az MLBKT és az INNOLOG Kft. kihelyezett vállalati programjaiban is. Fő szakterületei a logisztikai rendszerek tervezése és modellezése, valamint logisztikai döntéstámogató rendszerek fejlesztése. Az elmúlt években, illetve jelenleg is számos sikeres vállalati logisztikai rendszerfejlesztési projekt vezető szakértője, illetve projektvezetője volt.

Magunkhoz édesgetni a mostohagyereket

Ha van valaki, akit a családi hagyományok a vámszakma és az oktatás együttese felé terelnek, akkor Tüske Zsuzsanna az. Ő azonban nem azért csinálja ezt, mert kötelességének érzi, hanem mert szereti és élvezi – akárcsak tanítványai.

Hiába tagja Magyarország a világ egyik legnagyobb vámuniójának, a vámügy az EU-csatlakozás után is fontos maradt. A gyártó cégek többsége harmadik, döntő részben ázsiai országból szerzi be alapanyagait, vagyis szükség van a vámismeretekre. Ugyanakkor a csatlakozás után sokan otthagyták a szakmát, így az ügyek mennyiségéhez képest nincs elegendő szakember sem ügyintézői, sem tanácsadói szinten – mondja Tüske Zsuzsanna. Vámügyintézőket ugyan oktatnak OKJ-s képzésben, de az ő feladatuk a napi ügyintézés, a szükséges okmányok kitöltése. Azonban egy OKJ-s bizonyítvánnyal még senki nem fogja egy cég vámügyeit a maguk teljességében átlátni.

A céges mostohagyerek

Tovább fokozza a gondokat, hogy a vámügyek a legtöbb cég életében amolyan mostohagyereknek számítanak. Többnyire a logisztikai vezetőre tolják a felelősséget, aki át is érzi a terület fontosságát – hiszen ha rosszul csinálják, teljesen ellehetetleníti a logisztikai folyamatokat –, de egyéb feladatai mellett neki nincs ideje elmélyedni több száz oldalnyi jogi szöveg finomságaiban. Bizonyos aspektusai alapján tartozhatna a pénzügyhöz vagy a joghoz is, de ők meg nem szoktak hozzá ahhoz, hogy esetleg éjfélkor intézkedjenek egy sürgős szállítmány ügyében. „Mindenki igyekszik eltolni magától a feladatot, rábízni egy külső ügynökségre, vagy akár ügyintézői szinten bárkire a vállalaton belül, de sajnos ez nem elegendő, mert a terület így mindenki számára misztikum marad, és senki nem lesz a cégnél, aki stratégiai szinten is értené a vámügyeket és napi szintű vezetői felügyeletet gyakorolna felettük, ami pedig a vállalati folyamatokat és eredményességet tekintve kulcsfontosságú”, mondja Tüske Zsuzsanna.

Az MLBKT SCM Tréning Központjának Tüske Zsuzsanna által vezetett vámismeretek tréningje elsősorban ezt a misztikumot akarja lehántani a vámügyekről. „Szeretnénk mindenkit megismertetni a vámügyek alapfogalmaival, hogy az egész terület átlátható és megfogható legyen. Egyfajta vámtérképet akarunk kialakítani a résztvevők fejében, ahol minden, a vámmal kapcsolatos kérdést el tudnak a későbbiekben helyezni. Nem csak az a lényeg, hogy ki tudjanak tölteni egy vámáru-nyilatkozatot, hanem hogy értsék az alapvető feladatokat, kockázatokat, felelősségeket”, mondja az oktató.

Muníció a házi feladathoz

Az MLBKT tréningje abszolút gyakorlat- és példaorientált. Olyan példákkal dolgoznak a résztvevők, amelyek gyakorlatilag mindenkinél előfordulnak: pl. megjött az áru Kínából, ott áll a reptéren és csinálni kellene vele valamit. Ennek kapcsán mennek végig a folyamaton, a problémákon és ismerik meg a különféle vámjogi fogalmakat. „Diákjaink nagyon sokszor hozzák magukkal saját kérdéseiket, így nem egyszer előfordul, hogy sutba vágjuk az előre kitalált példákat és az övékét megoldva ismerjük meg a területet. Hiába nagyon eltérőek a cégek, ahonnan jönnek, a problémáik nagyon hasonlóak”, mesél a képzés menetéről Tüske Zsuzsanna.

Mint mondja, mindig is szeretett volna tanítani, különösen felnőtteket, ahol több lehetőség van a csoportmunkára, az együttes tanulásra. (Zsuzsa OKJ-s képzéseken is oktat, mint ahogy korábban édesapja is.) Ezeken a kurzusokon csak olyanok vesznek részt, akik tényleg ott is akarnak lenni, ezért szívvel-lélekkel belevetik magukat a feladatokba. „Ez rám is komoly felelősséget ró: ha ők rászánják a pénzt és az időt, nekem is a lehető legtöbbet kell átadnom”, mondja. Zsuzsa munkája és oktatási tevékenysége amúgy is megtermékenyítően hat egymásra: az átadott ismereteket ő is a gyakorlatban szerezte meg, napi munkája során pedig hasznára van, hogy a tanítás kedvéért alaposan rendszereznie is kell tudását.

És kinek ajánlja ezt a képzést az oktató? Mindenkinek, akinek menedzseri feladataihoz ilyen vagy olyan módon, de hozzátartoznak a vámügyek is – nem sokat tud róla vagy tudását kívánja gyakorlatorientáltan rendszerezni és bővíteni, valamint van benne annyi felelősség, hogy tudni szeretné, mi folyik a belső vagy külső vámügynökségnél. Azt senki nem ígéri nekik, hogy két nap után mindent tudni fognak a vámról, azt viszont minden bizonnyal átlátják majd, hogy mekkora terület is ez, és kapnak is egy átfogó képet róla. Megismerkednek az alapfogalmakkal és –folyamatokkal, és ha később szembetalálják magukat egy új problémával, már tudni fogják, hol és hogyan kezdjenek neki a megoldásának.

Schopp Attila

Következő vámismeretek tréningünk november 23-án, míg egyedülálló származási ismeretek tréningünk október 26-án startol!

Tüske Zsuzsanna

A J&J Center Kft. tulajdonos ügyvezetője.

Közgazdász alapképzést követően, angol nyelven szerzett MSc International Business végzettséget, majd vám- és jövedéki ügyintézői képesítést. 2005-ben csatlakozott a vám- és közvetett adókkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatásokat és tanácsadást nyújtó családi középvállalkozáshoz, így folytatva a több mint 100 éves családi hagyományt. Először a cég gazdálkodási osztályát vezeti, majd a megbízók napi vámfolyamatait outsourcing keretében ellátó vámcsoportok munkáját felügyeli. 2013-tól ügyvezető, emellett aktív részt vállal a cég tanácsadási tevékenységében.

Vámügyintézőknek oktat vámjogot és adózási ismereteket, valamint tagja a Magyar Vámügyi Szövetség jogi és etikai bizottságának, illetve az MLBKT-nak. Ezen oktatói munkája mellett aktív trénere az MLBKT-nak is, számos sikeres vállalati és nyílt tréningben dolgoztunk már vele. Hallgatóink véleménye szerint erősségei közé tartozik a közvetlen oktatói stílus, tudása naprakész és széles körű ismeretekkel rendelkezik, magyarázatai pedig érthetőek. A vám mellett szakterülete a közvetett adózás és az EKAER is.

3+1 tipp az EKÁER egyszerűsítésében

Hogyan egyszerűsítsük az EKÁER feladatokat? Tanácsadási és oktatási tapasztalataink során megfigyeltük, hogy számos olyan feladatot végeznek a vállalatok az EKÁER bejelentések kapcsán, amelyek nem kötelezőek, vagy éppen nem vesznek számításba egyéb rendelkezéseket, amelyek miatt bonyolultabbá és időigényesebbé válik a napi munkavégzés. Most összegyűjtöttük azokat az egyszerűsítéseket, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkát!

1) Csak azokat az adatokat töltsük ki, amit kötelező!

Az egyik legáltalánosabb tévhit, hogy az EKÁER bejelentés során az érték adatot mindenkor kötelező megadni. Ezzel szemben az értéket csak a kockázatos termékek esetén kell kitölteni, egyéb esetben a rovat üresen hagyható. Így nem csak kevesebb adatot kell rögzítenünk, de az érték adatok sokszor nehézkes megszerzésével sem kell többet bajlódni. Ezen túl is érdemes végiggondolni, hogy mely mezőket kell kitölteni és melyikek opcionálisak, hiszen sok munkát megspórolhatunk magunknak. A cikkszám adatokat csak akkor kell megadni, ha azt a gazdálkodó szeretné, a tarifaszámot pedig nem kockázatos terméknél csak 4 számjegy mélységig kell rögzíteni. Ez azt is jelenti, hogyha egy számlán több termék van, de azon termékek tarifaszámának első négy számjegye azonos, akkor azokat az EKÁER rendszerben egy sorra össze lehet vonni. Ilyen esetben persze érdemes kiemelt figyelmet fordítani a helyes árumegnevezésre – amely az összes, egy soron szereplő terméket azonosítja-, illetve a pontosan összevont bruttó súlyra.

 

2) Bízzuk a szállítmányozóra a rendszám-módosítást!

Az elmúlt két és fél év EKÁER ellenőrzési gyakorlata azt mutatja, hogy a rendszámok kezelésével volt a legtöbb problémája a gazdálkodóknak. Egy közúti ellenőrzés során az az első és legszembetűnőbb eltérés, hogyha a rendszerben rögzített és a valós rendszám nem azonos. Az EKÁER rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a szállítmányozó rögzítse, és változás esetén módosítsa a rendszámot. Ehhez csak annyi kell, hogy az EKÁER szám generálása során megadjuk a szállítmányozó azonosítóját. Ez nagy könnyebbség a gazdálkodónak, hiszen a szállítmányozó bármilyen változás esetén azonnal, a felesleges kommunikációs köröket kihagyva, akár éjszaka is módosíthatja a rendszámot.

Habár a legtöbb szállítmányozó akár ingyen is vállalja a rendszámok kezelését, arra nagyon fontos figyelni, hogy az EKÁER rendszerben történő rögzítés nem váltja ki a felek közötti megállapodást. A szállítmányozó rögzítése a felületen csak egy technikai lépés, ettől még szükséges előre egyeztetni a szállítmányozóval, és tisztázni vele, hogy milyen feltételekkel és folyamat szerint vállalja el ezt a feladatot. Mivel a NAV minden esetben a gazdálkodónak szabja ki a bírságot, javasolt előre tisztázni a felelősség és helytállás kérdésköreit is.

 

3) Gondoljuk végig újra a kötelezettségi és a mentességi szabályokat!

Szinte mindenki kívülről fújja az általános mentességi szabályt (2,5t & 5 millió forint), de ritkán vesszük számításba az egyéb rendelkezéseket, amelyek azt határozzák meg, hogy mikor kötelezett egy szállítás, vagy mi lehet mentes. Pedig ha nem kötelező, akkor csak felesleges munka az EKÁER bejelentés, miközben akár több jogcím alapján is mentesülhetnénk a feladat alól. Nem kell bejelentést tenni például a postai küldeményként szállított árukra (és ez minden postai szolgáltatóra érvényes, így például a DHL-re, a Fedex-re vagy a TNT-re is), nem útdíj-köteles járművel szállított nem-kockázatos termékre, többedszeri belföldi értékesítéshez kapcsolódó szállításra, vagy ha a belföldi termékértékesítés, termékbeszerzés során a nem-kockázatos termék fuvarozását nem mi szervezzük.

A fentiek miatt érdemes még egyszer végiggondolni ebből a szempontból is az EKÁER bejelentéseket.

 

+1 Igényeljünk egyszerűsített bejelentői jogosultságot!

Egy éve tovább bővítette a jogalkotó azon gazdálkodók körét, akik egyszerűsített bejelentésre jogosultak. A korábbi szabályozás csak a nagy forgalmat bonyolító gyártó vállalkozásoknak adta meg ezt a könnyítést, de a tavalyi módosítás óta az ún. engedélyezett gazdálkodók is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az egyszerűsített bejelentőnek a nem-kockázatos termékre vonatkozó EKÁER bejelentései során csak három adatot, a feladót, a címzettet és a rendszámot kell megadnia. Nekik így sem a beérkezéseiket nem kell lezárniuk, sem a súly és áru adatban lévő eltéréseket nem kell utólag korrekciózniuk. Az engedélyezett gazdálkodói (AEO) engedély egy általános vámszempontú megfelelőséget tanúsít.

Tüske Zsuzsanna

J&J Center Kft. ügyvezető, az MLBKT trénere

Segítségre van szüksége EKAER témában? Oktatást vagy tanácsadást, esetleg átvilágítást szeretne folyamataiban?

Forduljon az MLBKT SCM Tréning Központjához, kérje ajánlatunkat!

3+1 meglepő vélemény beszerzőktől

Sokszor már az óralátogatások alkalmával is, de legfőképpen a tréninget követő értékelő kérdőívek olvasásakor meglepő véleményeket olvashatunk résztvevőinktől. Ezekből gyűjtöttük össze a leggyakrabban előforduló megjegyzéseket.

1. „Kellemesen meglepett a tréningen a tréner szakmai hozzáértése.”

Ez a kijelentés viszont minket lep meg. Miért, máshol nem megfelelő szakmai tudással rendelkező trénerek tanítanak? Nálunk ez természetes, el sem tudnánk képzelni máshogyan. Trénereink kiválasztására nagy hangsúlyt fektetünk és szerencsére minden alkalommal kiemelkedően magas értékeléseket kap mind a szakmai tartalom, mind a tréner személye.

 

2. „Meglepett a tréner és a tréningen résztvevők közvetlensége, fesztelensége.”

Az utóbbi kevésbé a mi érdemünk, mert nyilván szerencse kérdése is, hogy csoportjainkban általában csupa kedves és nyitott ember jön össze, de annyiban mégis tehetünk a sok hasonló pozitív véleményről, hogy mind a tréningen megteremtett közeg, mind a tréner személyisége és az általa alkalmazott módszerek is azt segítik elő, hogy a résztvevő jól érezze magát és csak saját szakmai fejlődésére tudjon koncentrálni.

Ezen sokat dolgozunk oktatóinkkal együtt és minden képzést követően közösen is megbeszéljük a tapasztalatokat, fejlesztési irányokat.

 

3. „Új perspektíva volt a szürke/megszokott látásmódhoz képest.”

Büszkék vagyunk rá, hogy nem csupán az új tréning résztvevőknek vagy a kezdőknek, hanem még a sokat próbált, akár több képző intézményt megjárt beszerzőknek is tudunk újat mondani.

Trénereink maguk is az élethosszig tartó tanulás hívei, folyamatosan képzik magukat és a legújabb ismereteket, módszereket beépítik programjainkba, így tudják mindig a legjobb szakmai teljesítményt nyújtani.

+1

„Mennyire szórakoztatóak voltak a szituációs gyakorlatok.”

Igyekszünk úgy tanítani, hogy a gyakorlatok ne csupán leképezzék a valóságot és persze tanulságosak legyenek, hanem egy-egy játékos elemmel, kreatív feladattal színesítve tesszük élménytelibbé a tréninget, mert ennek köszönhetően is lesz már másnaptól azonnal alkalmazható a résztvevők tudása!

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

Kivételes versenyelőnyök

Avagy azok a bizonyos pluszok egy MLBKT résztvevő profiljában… Más képző intézmények is nyújtanak gyakorlatias oktatást és vannak jó trénereik, de mégis mi az a plusz (nevezzük versenyelőnynek), ami az MLBKT tréning résztvevőt megkülönbözteti a más intézményekben végzettektől? Miért érdemes valójában az MLBKT SCM Tréning Központját választani azon kívül is, hogy a számok önmagukért beszélnek és hallgatóink rendszeresen 4,5 vagy efeletti pontszámokkal értékelik munkánkat?

1) Kimozdítunk a komfortzónából

Mi tényleg kimozdítjuk résztvevőinket abból a bizonyos kényelmes állapotból, mert hisszük, hogy tanulni és fejleszteni csak így lehet. Oktatóink és oktatási módszereink a hagyományos logisztikai tréningektől eltérően innovatívak, gyakran jó értelemben véve provokatívak is.

A logisztika specialistái vagyunk (immár 25 éve), így biztosan tudjuk, hogy Önnek hol fáj, azaz hova helyezzük a fókuszokat a tréningek során, amelyek nem általános és könyvszagú, hanem kifejezetten gyakorlatias oktatások.

 

2) Folyamat- és rendszerszemléletet adunk

Jó, jó, sokat halljuk ezt a kifejezést, meg hogy ez fontos, de ez miért is jelent pluszt? Akármilyen hihetetlenül hangzik, de képzéseink során vagy már egy-egy kihelyezett vállalati tréningre készülve azt tapasztaljuk, hogy a vállalati működést leginkább befolyásoló tényezők közül mindig a dobogón szerepel, hogy sokszor a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel pl. saját vállalatuk komplex folyamatairól sem (a vállalatok közötti ellátási láncokról már ne is beszéljünk), nem értik a társosztály(ok) működését, akikkel nap mint nap együtt kell dolgozzanak, s így számtalan kommunikációs konfliktus is nehezíti az amúgy sem könnyű szakmai munkát.

Éppen ezért minden logisztikai tréningünknek fontos elemét képezi, hogy az adott területről átfogó ismereteket adjunk át, összefüggéseket mutassunk be és rávilágítsunk a legfontosabbakra, ill. fejlesszük a szakterületen elengedhetetlen készségeket, mindezt úgy, hogy gyakorlati kontextusba helyezzük a mondandónkat.

Erre a problémára azonban speciális megoldásaink is vannak, hiszen kifejezetten erre a témára fókuszáló folyamat- és rendszerszemléletű oktatásokat is kínálunk Logisztikai folyamatok menedzsmentje vagy Ellátási lánc menedzsment címmel.

 

3) Networking kicsit másképp

Hallgatóink nem csupán rövid ideig, egy tanulócsoportban egymás mellett és egymással dolgozó  tréning résztvevőkké válnak, hanem olyan tréning résztvevőkké, akiket rövid és hosszú távon is tud segíteni az SCM Tréning Központ mögött álló Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság mint független szakmai szervezet. Általa rendkívüli elérést biztosítunk a hazai logisztikai és beszerzési szakmához, ahol a hasonló érdeklődésű (és hasonló problémákkal küzdő) gyakorlati szakemberek egymástól tanulhatnak és kapcsolatokat építhetnek a tréningek világán túl is.

Számtalan sikeres üzletről, partneri viszonyról, egymásra talált munkaerő és munkáltató kapcsolatról tudunk, amelyeket mind az MLBKT szervezeti (ernyőszervezeti) jellegének köszönhetnek a tréning résztvevők.

 

4) Újszerű módszerek

Nem csak mondjuk, hogy alkalmazzuk őket, hanem valóban sokat teszünk azért, hogy tréningjeinket segítsük egy-egy számítógépes szimulációval, terepasztallal, táblajátékkal, amiknek segítségével ellátási láncokat szimulálunk vagy éppen szállítmányozói társasjátékkal dolgozunk, ahol a résztvevők különböző szerepekben próbálhatják ki magukat és nem csupán logisztikai szakmai, hanem a döntéshozói vagy éppen a problémamegoldói készségek fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyezünk.

Mindezek alkalmazásával érjük el, hogy egy résztvevő legutóbbi raktáros tréningünkről is a következőt mondta: „Soha nem gondoltam volna, hogy egy raktáros tréning ilyen izgalmas és érdekes is lehet.”

 

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

Hallgatóból oktató

Szakirányú továbbképzéseink magas színvonalának biztosításakor törekszünk arra, hogy oktatásainkat gyakorló szakemberek is vezessék, így lett korábbi hallgatónkból (Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés), Vizsy Józsefből is oktató, aki az AVON Cosmetics Hungary Kft. szállítmányozási és vámügyi vezetője.

Józsefet arról kérdeztük, hogyan látja oktatói szerepét a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment továbbképzésén.

Mennyiben jelent más kihívást oktatóként részt venni a képzésen, mint korábban hallgatóként?

A két szerep nyilvánvalóan különbözik egymástól. Hallgatóként csak azért voltam felelős, hogy a leadott tananyagot a lehető leghatékonyabban elsajátítsam, és hogy lehetőleg minél jobb eredménnyel abszolváljam a vizsgákat. Oktatóként viszont már minden hallgatóért felelősséget érzek, hiszen az a feladatom, hogy a pénzükért olyan korszerű, a mindennapi gyakorlatban hasznosítható ismereteket adjak át részükre, amelyekkel segítem őket a munkahelyükön való helytállásban, illetve a munkaerő-piaci versenyben.

 

Mi az, amit volt posztgraduális képzésünk hallgatói tapasztalataiból át tudtál ültetni oktatói munkádba?

Én pár éve azért választottam a posztgraduális képzést, hogy olyan naprakész elméleti ismereteket szerezzek, amelyeket majd a gyakorlatba átültetve tudok hasznosítani a munkámban. Most oktatóként is az a célkitűzésem, hogy a hallgatók amellett hogy az aktuális elméleti szaktudásra is szert tesznek, értsék meg ezek gyakorlati vetületét. A lexikális tudás megszerzésénél sokkal fontosabbnak tartom, hogy legyenek tisztába a lehetőségekkel, és hogy ezeket gyakorlati munkájuk során az adott szakmai élethelyzetben legyenek képesek majd beazonosítani, megfelelően lereagálni és jó döntéseket hozni.

 

Beszerzési posztgraduális képzésünkben a Logisztikai menedzsment tárgy keretében nem véletlenül kapott helyet a vám. Miért tartod fontosnak, hogy egy sokak számára elsőre nem annyira evidens téma bekerült a beszerzők képzésébe?

A vám szerepének a megítélésével kapcsolatban még ma is sok a téves elképzelés, sajnos még a logisztikai szakemberek körében is előfordul, hogy a vámot csupán egyfajta adónak tekintik. Nem veszik figyelembe, hogy az elmúlt évtizedekben a korábbi fiskális szempontok háttérbe szorultak és mára már egyre hangsúlyosabban jelenik meg a vám gazdasági támogató szerepe, a piacvédelem és az ellátási láncok biztonsága. Korszerű, legális vámtechnikai megoldásokkal a vámmal kapcsolatos költségek minimalizálhatók, a különböző vámkezelési tevékenységek a megfelelő egyszerűsítési eljárások alkalmazása mellett pedig költség és idő hatékonyan illeszthetők a logisztikai folyamatba, amellyel növelhető az áruk áramlási sebessége az ellátási láncon belül.

A beszerzési területen dolgozóknak fontos tisztába lenniük, hogy a beszerzendő árukat a vételáron kívül milyen egyéb költségek terhelhetik, de azzal is, hogy milyen legális vámtechnikai lehetőségek állnak rendelkezésükre ezek csökkentésére, vagy teljes elkerülésére.  Ha a beszállítók kiválasztása és a beszerzési szerződések megkötése során kellő alapossággal figyelembe veszik a vámjogszabályokat is, akkor egyrészt elkerülhetik a beszerzési árra kiható váratlan meglepetéseket, illetve adott esetben még az előállított termék versenyképességének növelését is elő tudják segíteni.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

„Hogy miért vágtam bele egy posztgraduális képzésbe 52 éves fejjel, középvezetőként, 30 év logisztikai területen szerzett tapasztalattal?

Nos, egyrészt azért, mert hiszek az élethosszig tartó tanulás fontosságában, másrészt úgy gondoltam, hogy ennek a képzésnek a keretében olyan, a mindennapi gyakorlatba konvertálható elméleti tudást kapok, amelyet egyrészt jól hasznosíthatok a jelenlegi munkakörömben, másrészt jó alapokat nyújt a karrierem továbbépítéséhez.

Ehhez nekem nagyon sokat adott ez a képzés. Különösen tetszett, hogy a kis létszámú csoportnak köszönhetően sok esetben interaktív volt az oktatás. A képzés színvonalát jelentősen emelte, hogy az előadásokat a gazdasági élet különböző területein jelenleg is aktívan dolgozó szakemberek tartották, akik a gyakorlati életből hozott aktuális példák útján segítették az elméleti ismeretek megértését, elsajátítását. Különösen nagyra értékelem, hogy a tanszék vezetése nyitott a hallgatók visszajelzéseire és láthatóan arra törekszik, hogy használható, alkalmazható ismereteket nyújtson az itt végzettek részére. Számomra tehát nagyon hasznos volt a képzés, erre számítottam és nem csalódtam benne, jó szívvel ajánlom másoknak is.”

Vizsy József
szállítmányozási és vámügyi vezető
AVON Cosmetics Hungary Kft.

Játszva tanulni

Legózni az egyetemen vagy egy vállalati továbbképzésen? Társasjátékkal tanulni a szállítmányozás csínját-bínját? Bajor Péter el sem tudja képzelni, hogy miként lehetne másképp tanulni vagy tanítani.

Bajor Péter nem „született” logisztikusnak, hiszen rendes paksiként az erőmű szakközépiskolájában szerzett erősáramú villamosenergia-ipari technikusi végzettséget, majd Budapesten villamosmérnöki diplomát. A logisztikával a Széchenyi István Egyetemen került közelebbi kapcsolatba, amikor az ottani logisztikai és szállítmányozási tanszéken kezdte el doktori képzését, és ezzel párhuzamosan a tanítást is.

Az elmélet nem minden

Maga a tanítás nem volt új Péter számára. Már kisiskolás korában tartott tanórát osztálytársainak, később pedig mérnöktanári végzettséget is szerzett. Az általános iskolában Helga tanító néni mindent szemléltetve oktatott, így Péterbe is berögzült, hogy az igazi tudás gyakorlati, az elmélet önmagában még nem minden. „Az elméleti tudás számomra megfoghatatlan. Persze, el kell olvasni a tankönyveket is, mert amit mások kitaláltak, azt már nekünk nem kell kitalálni, de a logisztikát csak a könyvekből nem lehet megérteni. A logisztika ugyanis végső soron fizikai folyamatokról szól: a végén valakinek meg kell fogni és be kell tenni az árut a raktárba vagy a teherautóba. És ha valaki nem rendelkezik a rendszerek, folyamatok fizikai működéséhez köthető tapasztalattal, akkor nagyon nehéz lesz egy ilyet terveznie vagy működtetnie”, árulja el tanulási és tanítási ars poeticáját Péter.

A logisztika oktatásához viszont neki is tanulnia kellett, ehhez pedig szüksége volt a már említett gyakorlatra. Gyár nélkül termelési logisztikát oktatni szinte lehetetlen, minden órát viszont mégsem lehet egy gyárba kihelyezve megtartani. A megoldás az lett, hogy modelleket készítettek, és a gyárat hozták el a tanterembe. „A modell a valóság szükségszerűen egyszerűsített leképezése. Ha jól döntöttük el, hogy mit hanyagolunk el és mit nem, ha jól választjuk meg az alkotóelemeket és a köztük lévő kapcsolatokat, akkor jó lesz a modell”, mondja erről Péter.

Lego és társas

A gyártási és logisztikai környezetek modellezéséhez a – többek közt oktatásban is – köztudottan sokoldalúan használható Lego-ra esett a választás. Sok minden szólt az építőkockák mellett: mindenki ismeri, életkortól és nemtől függetlenül mindenki szívesen játszik vele; a harminc évvel ezelőtti és a mostani kocka is kiválóan illeszkedik egymáshoz; könnyen szállítható, a variációk száma végtelen, így rugalmas és sokoldalú környezetet kínál.

Péter hallgatóival és kollégáival számos különböző modellt fejlesztett az évek során, melyeken keresztül nem csak a gyártásoptimalizálásba, de különféle raktározási és minőségirányítási folyamatokba is beleláthatnak a hallgatók. A nagyobb méretű Duplo kockákra még vonalkódot is tudtak ragasztani, így a raktári folyamatokat vonalkóddal és számítógépes háttérrel tudták modellezni. A szimulációk során a diákok nem csak elméletben hallanak az anyagáramlásról, az anyagszükségletről, a különféle ellátási stratégiákról vagy a teljesítménymutatókról, hanem saját maguk is kipróbálhatják, megfigyelhetik és elemezhetik azokat.

A termelés- és raktározási menedzsment után a szállítmányozást is játék révén tanulta meg – és mára tanítja is Péter. A CONI táblajáték igazi együttműködés keretében született meg: a diákok szállították a számukra problémás kérdéseket; a már végzett hallgatóktól megtudta, hogy leginkább a gyors döntések és a hatékonyan megosztott figyelem kérdésköre az, melyre a mai hallgatóknak fel kellene készülni az egyetemen; a szektor vállalatai pedig elmondták, hogy mit várnak egy jó szállítmányozási szakembertől.

Ezekből az inputokból született meg a CONI, ahol a játéktérben lóugrásban kell eljuttatni az árut a kezdőponttól a célállomásig. A játék során különféle, előre nem látható, mégis valósághű események következnek be, amelyek vagy segítik, vagy hátráltatják a szállítmány útját: baleset történik, megbetegszik a sofőr, lejár a biztosítás és így tovább. A játékban fontos szerepet kap a többi szereplővel való együttműködés is, miközben a játékosok természetesen versenyeznek is egymással.

A felismerés öröme

A játékok, modellek fejlesztése persze rengeteg energiát igényel, de Péter azt mondja, ő már nem tudná másképp elképzelni a tanítást. „Sokat autózom, ilyenkor gondolkodom a fejlesztési lehetőségeken. A Lego-modellek most is itt vannak a műszerfalon. Nekem ez szórakozás, ez a hobbim.”, mondja. Azért is hisz a módszerben, mert ő maga is így, ezeken a modelleken keresztül tanulta meg a szakmát, így állt össze és szintetizálódott benne egységes egésszé az, amit korábban a szakirodalomban olvasott.

Az elégedettséget pedig a lelkes hallgatók jelentik, legyen szó akár egyetemi kurzusokról, akár kihelyezett vállalati oktatásokról, akár felnőttképzésről. „Hihetetlen érzés, amikor a vállalatnál a nyugdíjhoz közel álló vezérigazgató is leül legózni, és nem a játék kedvéért, hanem mert a szimulációban olyan élményeket szerez, olyan tudást tud kinyerni a vállalatból és a kollégákból, amit másképp nem. Amikor az egyik résztvevő a képzésen felkiált: „Ezt mi is így csináljuk!”, közben a másik a kollégájához fordul: „Ezt miért nem így csináljuk?” Ha ráismer a saját rendszerére, a saját problémáira, ha megoldást talál ezekre, vagy megtanulja, hogyan dolgozzon együtt másokkal a közös célokért, nekem már megérte”, teszi még hozzá.

Schopp Attila

Következő raktározás menedzsment tréningünk 2018 tavaszán startol Budapesten!

Vállalati helyszín: AVON raktár

Dr. Bajor Péter

A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézetének főiskolai docense és a győri Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Munkája során számos felsőoktatási intézményben – például a Cartagena-i Műszaki Egyetemen, az Eszéki Egyetemen, valamint a Maribori Egyetemen – fordult már meg vendégelőadóként.

Kutatási területe a vezetékes ellátási rendszerek logisztikája és a gyakorlat-orientált oktatási környezetek fejlesztése.

Számos vállalati logisztikai projektben vett részt az elmúlt évtizedben, illetve rendszeresen oktat az MLBKT felnőttképzési programjaiban is. Hallgatóival az elemi logisztikai folyamatok időigényének feltárására alkalmas mérőrendszert fejlesztett.

Győztes a munkaerő-piaci versenyben?

Manapság az élethosszig tartó tanulás korát éljük, amikor is a tanulási folyamatunk, ismeretanyagunk gazdagítása és önmagunk képzése nem ér véget egy diploma megszerzésével. Ahhoz, hogy a munkaerő-piacon versenyképesek legyünk, folyamatosan fejlesztenünk kell képességeinket.

Az MLBKT 2017-es év elején készült felmérése is megerősíti a tényt, miszerint a tanulás egész életünkben jelen van és végig kíséri szakmai fejlődésünket. A felmérésben megkérdezettek 38 százaléka nyilatkozta azt, hogy az elmúlt évben volt olyan terület, amelyben fejlődnie kellett, új készséget vagy képességet kellett elsajátítania. A legtöbb esetben ez valamilyen nyelvismeret fejlesztése, az EKAER rendszer használata, vagy valamilyen vezetői képzés, tréning volt.

A válaszadók közel kétharmada tervezi a közeljövőben tovább képezni magát az általános szakmai kompetenciák, mint például a beszerzés, logisztika területén is.

 

Diagram_továbbtanulás_2017

Ha Ön is hisz az élethosszig tartó tanulásban és nem szeretne lemaradni az egyre növekvő munkaerő-piaci versenyben, csatlakozzon az MLBKT logisztikai vagy beszerzési tréningjeihez!