A képzés célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával.

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével a vállalati működésben egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés szakmai partnere a nagy presztízsű Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.

Megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

− menedzsment ismeretek;

− vezetői szemléletmód;

− a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusai és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggéseire;

− a beszerzési munka szempontjából fontos alapfogalmak;

− a beszerzésben alkalmazott módszerek és eszközök;

− a beszerzés folyamatai és eszközrendszere;

− a beszerzések jogi aspektusai;

− a teljesítménymenedzsment kérdések;

− a beszerzéssel szorosan együttműködő menedzsment területek;

− a logisztika és az értékteremtő folyamatok menedzsmentje;

− a beszerzési munka során adódó stratégiai és taktikai szintű feladatokhoz kapcsolódó ismeretek és készségek;

− a közvetlenül kapcsolódó tevékenységi területek alapfogalmainak elsajátítása.

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

− rendszerszemlélet;

− elemző készség;

− problémamegoldás készsége.

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszerszinten átlátni a vállalat beszerzési folyamatait, megtervezni és irányítani annak működését, elemezni és fejleszteni a beszállítói kört, összehangolni az érintettek munkáját.

TELEFON

+3612678740

E-MAIL

trening@logisztika.hu