Beszerzési marketing és szervezetfejlesztés

Beszerzési képzési tapasztalataink alapján

 • a sikeres beszerzői munkához elengedhetetlen a megfelelő kapcsolat a belső vevővel annak érdekében, hogy megkapja a tárgyaláshoz szükséges adatokat (igényeket, információkat) a kollégájától,
 • a beszállítói tárgyalásokon elért eredményeket, ill. esetlegesen a belső vevő számára rövidtávon nehézséget, változást jelentő koncepciókat a beszerző akkor tudja házon belül elfogadtatni, ha rendelkezik a megfelelő belső kommunikációs kompetenciákkal,
 • a beszerzői munka sikeressége szempontjából kritikus fontossággal bír, hogy a megszerzett tárgyalástechnikai kompetenciákat hogyan képes a beszerző nemcsak egy olyan beszállítói tárgyalástechnikai szituációban használni, ahol helyzeténél fogva ő van dominánsabb pozícióban, hanem egy olyan helyzetben is, ahol az általában mellérendelt viszonyban lévő – és így egyenrangú félként – viselkedő kollégával közvetlenebb, gyakran kiélezett kommunikációs helyzetei vannak.

Többek között a fenti szituációk miatt tartjuk kiemelten fontosnak, hogy foglalkozzunk a beszerzési marketinggel (érdekérvényesítéssel), illetve a beszerzési szervezet fejlesztésével is.

Egyedülálló programunk kimondottan beszerzők számára kínál hathatós megoldásokat, ahol az oktatás szakmai és szervezetfejlesztési hátterét kiváló trénereink személye, együttes munkája garantálja.

KIKNEK AJÁNLJUK A TRÉNINGET?

Azoknak a beszerzési osztályoknak ajánljuk képzési programunkat, ahol a beszerzési folyamataikban fejlődni szeretnének, és akik számára fontos, hogy vállalaton belül erősítsék a beszerzői érdekeket, továbbá ahol a beszerzői munka felértékelődésével olyan kihívások előtt állnak, amelyek vállalatukban elfoglalt helyüket, hatékonyságukat meghatározzák.

A képzést jellege miatt kihelyezett képzésként van módunk megszervezni!

A képzés min. ajánlott óraszáma: 16 óra!

Max. csoportlétszám: 10 fő!

A KÉPZÉS CÉLJA

Felkészíteni a beszerzőket arra, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni, érvényesülni és elfogadtatni magukat cégükön belül a kollégák és a vezetőség felé, illetve hogy a beszerzési szervezet folyamatainak fejlesztése által hatékonyabb munkát tudjanak végezni.

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

 • A résztvevők olyan tudást szereznek önmagukról és társaikról, olyan technikákat sajátítanak el, amelyek segítik őket, hogy munkájuk során hatékonyan és maguknak is örömet okozóan tudjanak dolgozni és kommunikálni másokkal- a képzés során azonosítjuk a személyhez legjobban illő/saját kommunikációs és konfliktuskezelési stílust,
 • A képzés során azonosítjuk a sikeres beszerzői munkához szükséges személyiségi kompetenciákat, ezekkel szembesítjük a résztvevőket, és személyre szabott fejlesztési tervet dolgozunk ki,
 • Erősítjük a csapaton belüli együttműködést, az elkötelezettséget, a személyes és szakmai vonatkozású sikerorientált magatartást;
 • A képzés egyik fő outputja a kooperatív beszerzői szemlélet és munkakapcsolat kialakítása mind a kollégákkal (belső felhasználókkal), mind a másik beszerzővel, és természetesen a beszállítókkal,
 • A képzés során alkalmazott példák és csoportos, valamint egyéni gyakorlatok képessé teszik a résztvevőket az beszerzési terület értelmezési kereteinek végiggondolására,
 • A lehetséges házon belüli ütközési pontok megismerése által fejlődik a résztvevők más szervezeti egységek álláspontjának megértésére való képessége, ezáltal a felmerülő konfliktusokat is eredményesebben lesznek képesek megoldani.

TEMATIKA

Lehetséges és tipikus kérdések, témakörök a teljesség igénye nélkül, de minden esetben egyedi ajánlatot készítünk az igények felmérését követően:

 • Direkt – indirekt csapat működése: más elvek, szempontok, belső ellentétek kialakulhatnak, ezek oldása, együttműködés, kommunikáció
 • Beszerzési SWOT, avagy miben vagyunk erősek, miben látjuk a fejlődés lehetőségeit az adott piaci helyzetben?
 • Milyen a jó beszerző? Beszerzői sikerprofil összeállítása
 • A beszerzést nem veszik komolyan a vállalatnál- nem látják, mit csinálunk: a beszerzés, mint terület belső kommunikációjának, image-ének erősítése
 • Mit várnak el tőlünk az ügyfeleink, a belső stakeholderek?
 • Milyen imázst/képet alakítson ki magáról a beszerzés? Hogyan, milyen csatornákon marketingeljük magunkat?
 • Mi lehet a beszerzői munka hatása az eredményességre?
 • Az osztályon/funkción belüli feladatok/kompetenciák kiosztása, átszervezése: pl: fluktuáció, kirúgás, leépítés, új ember a csapatban- csoportszerepek, illeszkedések
 • Új vezető (akár funkción belül, operatív szintre kiemelve): vezetői készségek, egy voltam közülük és most vezetnem, utasítanom kell
 • Új ember a csapatban: kívülről, más osztályról, rotációban, nemzetközi központból
 • Új vezér/ügyvezető: a beszerzésnek domborítania kell, változtatni- változásmenedzsment, elvárásmendzsment…
 • Mik a kollégák leggyakoribb problémái Veled? Milyen megoldások vannak ezekre?
 • Hogyan tud a beszerző egy időben szolgáltatni és kontrollálni a folyamatokat?
 • Mik azok a le nem írt, de létező szabályok, törvényszerűségek, amelyek a cégeket mozgatják? Hogyan tudsz ebből profitálni?
 • Hogyan kommunikáljunk cégen belül? Hol, kinek, mit és hogyan mondjunk/írjunk?
 • Hogyan kezeljük a fárasztó embereket, „a beszerzés ellenségeit”?
 • Hogyan és milyen beszerzési célokat érdemes felállítani? (SMART célok stb.)
 • A cég vezetőségéről: Hogyan gondolkodnak? Hogyan hoznak döntést? Hogyan lehet meggyőzni őket? Konkrét sablonok és eszközök amelyek hatnak az emberekre!
 • Hogyan érjünk el fizetésemelést, előléptetést?
 • „Piros pontok”/népszerűsítési lehetőségek, amellyel a beszerzés kedvezni tud a kollégáinak és megalapozhatja elfogadottságát
 • Hol és hogyan lehet információhoz jutni cégen belül, avagy „üzleti hírszerzés”?
 • Hogyan működik egy multi? Hogyan lehetünk ott is sikeres beszerzők?
 • Hogyan hassunk a külföldi beszerzési központunkra, ha rugalmatlanok, kihagynak minket a döntésekből stb.
 • Videós tárgyalási szituációk során a részvevőket szembesítjük olyan tipikus problémákkal:
  • amikor a beszállító kiválasztása nem a cég számára legelőnyösebb módon történik, hanem szubjektív, egyéni szempontok alapján,
  • amikor a beszerzés által kiválasztott beszállítót a kollégák nem hajlandók elfogadni, és „lerohanják” kritikáikkal a beszerzőt.

INFORMÁCIÓ

+36 1 267 8740

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Min. középfokú iskolai végzettség szükséges a képzés megkezdéséhez.

A képzés folyamatába épített teljesítménymérést szervezünk, nincs külön vizsga.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ “Beszerzési marketing és szervezetfejlesztés” tanúsítványát kapják.

HELYSZÍN

A megrendelő vállalat telephelyén vagy más külső helyszínen.

VEZETŐ TRÉNER

Südy György
senior beszerzési oktató és tanácsadó