Beszerzési jogi alapismeretek

Szeretné beszerzési tárgyalásait jogilag is a legmegfelelőbb módon kivitelezni?

Szeretne a beszerzéshez kötődő legfőbb szerződéstípusok sajátosságaival tisztában lenni?

A gyakorlati példákat és esettanulmányt felvonultató kurzus döntési helyzetek megoldásával, szakmai vita folytatásával kívánja felhívni a figyelmet azokra a kulcskérdésekre és problémákra, melyekkel a beszerzési szakembereknek szembesülniük kell munkájuk során.

Jelentkezési határidő: Folyamatos

Képzési napok: 2018. ősz

Min.-Max. csoportlétszám: 6-12 fő

Óraszám: 8 óra

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Olyan beszerzők továbbképzése a cél, akiknek szerződéskötéseik döntő mértékben meghatározzák a beszerzői munka, s így a vállalat eredményességét.

A KÉPZÉS CÉLJA

A beszerzéshez szorosan kötődő kötelmi jogi kérdések mélyebb megismerésén túl annak elősegítése, hogy a versenyeztetés, a szerződés előkészítése, a tárgyalás folyamata, a sikeres teljesítés biztosított legyen.

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

 • A képzés segítségével a résztvevők megismerik a beszerzési szerződések tartalmi elemeit,
 • A résztvevők megismerik a szerződéses viszonyok kezelésének mikéntjét, beleértve pl. a szerződés megerősítését, azaz a minél sikeresebb teljesítés érdekében használható jogi megoldásokat, valamint a teljesítés kikényszerítésével, jogorvoslattal kapcsolatos kérdéseket,
 • A beszerzés tevékenységében felmerülő informatikai jogi kérdések pedig például a távollévők között kötendő szerződéses viszonyok, az elektronikus aláírás és archiválás problémaköreit ismertetik meg a kurzust elvégzőkkel.

TEMATIKA

 • A szerződéses partner ellenőrzése
 • A beszerzéshez kötődő legfőbb szerződéstípusok sajátosságai (adásvétel, szállítás, vállalkozás, megbízás stb.)
 • Szerződés létrejötte, szakaszai, hatálya
 • Létező, érvényes, hatályos szerződés
 • Keretszerződés, megrendelés, elektronikus kommunikáció a szállítókkal
 • Szerződésszegés és jogkövetkezményei
 • Szerződés megerősítése- különös tekintettel a kötbérre
 • Eljárásjogi kérdések – amennyiben a bíróság előtt kell megnyilvánulnunk

INFORMÁCIÓ

+36 1 267 8740

ELŐKÉPZETTSÉG ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS

Min. középfokú iskolai végzettség.

A képzés végén nincs vizsga, a teljesítménymérés a képzés folyamatába épített.

A sikeresen teljesítő résztvevők igazolásként az MLBKT SCM Tréning Központ „Beszerzési jogi alapismeretek” tanúsítványát kapják.

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Listaár: 84 500 Ft+ÁFA

MLBKT tagoknak: 76 050 Ft+ÁFA

Csoportos kedvezmény 2 főtől: 80 275 Ft+ÁFA

A részvételi díj tartalmazza az előadás nyomtatott szakmai anyagait, az ebéd és a kávészünet költségeit, de az étkezés közterheit nem.

Az ár tartalmazza az ellátás költségeit.

A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Kedvezményeket a költségviselő után van módunk megadni.

(Amennyiben az egyéni tagdíjat a résztvevő munkáltatója fizeti, az egyéni tagi kedvezményt a vállalat részére is biztosítjuk.)

HELYSZÍN

Budapest

SZERETNÉ MEGRENDELNI KIHELYEZETT KÉPZÉSKÉNT?

TRÉNER

Dr. Tátrai Tünde
közgazdász, egyetemi docens