Általános szerződési feltételek

A szolgáltató adatai:

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (székhely és levelezési cím: 1061 Budapest, Király u. 12., adószám: 18009413-2-42, számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt., bankszámlaszám: 10700347-68287584-51100005)

Jelentkezés:

 1. Az MLBKT képzéseire jelentkezni a scmtrening.hu oldalon, online jelentkezéssel lehet.
 2. Az MLBKT részére megküldött jelentkezés az ez alapján kötendő képzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 3. A képző intézmény a jelentkezési határidőt követő öt napon belül a kurzussal kapcsolatos tudnivalókról (helye, ideje, kezdési időpontja stb.) telefonon/e-mailen tájékozta­tást ad.
 4. A képző intézmény tanfolyamot, tréninget csak megfelelő számú jelentkező esetén indít (lásd meghirdetésben feltüntetett min. létszám). Kellő számú érdeklődő hiányában, a jelentkezési határidőt követően a jelentkezőt írásban értesíti a következő induló csoportról vagy más tanfolyamon, tréningen való részvétel lehetőségéről.
 5. A képzésre jelentkező jelentkezésével elismeri és elfogadja, hogy az egyes képzéseknél feltüntetett bemeneti feltételekkel (előképzettség) rendelkezik és/vagy azt igazolni tudja, illetve a helyenként ajánlott előzetesen teljesítendő képzések tudásanyagával rendelkezik.

Részvételi díjak és lemondási feltételek:

 1. Részvételi díjak:
  • Nyílt képzések esetén a részvevő vagy munkáltatói beiskolázás esetén a vállalat a részvételi díjat a számla kézhezvétele után, de legkésőbb a képzés első oktatási napja előtt két munkanappal, egy összegben átutalja az MLBKT CIB Bank Zrt. 10700347-68287584-51100005 számú bankszámlájára.
  • Kihelyezett vállalati képzés esetében a részvételi díj a teljesítést követően kerül számlázásra.
  • Amennyiben a képzés vizsgával zárul és külön vizsgadíj került megállapításra, azt egy összegben, a vizsgák előtt szükséges megfizetni. Ennek hiányában a hallgató nem bocsátható vizsgára.
 1. Lemondás:
  • A jelentkezést lemondani kizárólag írásban lehet. Nyílt képzés esetén a képzés előtti 2. hétig (14. napig) írásban történő lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A képzés előtti 10. napig írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás esetében a teljes részvételi díj esedékes. Kihelyezett vállalati képzés esetén írásban, a képzés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal, a Megbízó (beiskolázó) cég írásos megerősítésével.
  • A képzésben résztvevő vagy beiskolázója azon indok alapján, hogy a képzés bármely részén nem tudott részt venni, időarányos részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
  • Amennyiben a képzésben részt vevő valamely oknál fogva a képzést megszakítja, az MLBKT részére a teljes tandíj megfizetése kötelező.
  • Amennyiben a képzésben résztvevő tandíját munkáltatója fizeti, de ő a vállalt képzési kötelezettségének nem tesz eleget (pl. munkahelyi felmondás stb.), az ebből keletkező problémákat a résztvevő és a munkáltató egymással köteles rendezni, az így keletkezett esetleges anyagi károk miatt a munkáltató semmilyen anyagi követelést nem támaszthat az MLBKT felé, számára a teljes képzési díj megfizetésre kerül.

 Egyebek:

 1. A meghirdetett logisztikai és beszerzési képzési paletta visszavonásig érvényes, de a folyamatos fejlesztés érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

 

Budapest, 2018. november 23.