Hallgatóból oktató

Szakirányú továbbképzéseink magas színvonalának biztosításakor törekszünk arra, hogy oktatásainkat gyakorló szakemberek is vezessék, így lett korábbi hallgatónkból (Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés), Vizsy Józsefből is oktató, aki az AVON Cosmetics Hungary Kft. szállítmányozási és vámügyi vezetője.

Józsefet arról kérdeztük, hogyan látja oktatói szerepét a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment továbbképzésén.

Mennyiben jelent más kihívást oktatóként részt venni a képzésen, mint korábban hallgatóként?

A két szerep nyilvánvalóan különbözik egymástól. Hallgatóként csak azért voltam felelős, hogy a leadott tananyagot a lehető leghatékonyabban elsajátítsam, és hogy lehetőleg minél jobb eredménnyel abszolváljam a vizsgákat. Oktatóként viszont már minden hallgatóért felelősséget érzek, hiszen az a feladatom, hogy a pénzükért olyan korszerű, a mindennapi gyakorlatban hasznosítható ismereteket adjak át részükre, amelyekkel segítem őket a munkahelyükön való helytállásban, illetve a munkaerő-piaci versenyben.

 

Mi az, amit volt posztgraduális képzésünk hallgatói tapasztalataiból át tudtál ültetni oktatói munkádba?

Én pár éve azért választottam a posztgraduális képzést, hogy olyan naprakész elméleti ismereteket szerezzek, amelyeket majd a gyakorlatba átültetve tudok hasznosítani a munkámban. Most oktatóként is az a célkitűzésem, hogy a hallgatók amellett hogy az aktuális elméleti szaktudásra is szert tesznek, értsék meg ezek gyakorlati vetületét. A lexikális tudás megszerzésénél sokkal fontosabbnak tartom, hogy legyenek tisztába a lehetőségekkel, és hogy ezeket gyakorlati munkájuk során az adott szakmai élethelyzetben legyenek képesek majd beazonosítani, megfelelően lereagálni és jó döntéseket hozni.

 

Beszerzési posztgraduális képzésünkben a Logisztikai menedzsment tárgy keretében nem véletlenül kapott helyet a vám. Miért tartod fontosnak, hogy egy sokak számára elsőre nem annyira evidens téma bekerült a beszerzők képzésébe?

A vám szerepének a megítélésével kapcsolatban még ma is sok a téves elképzelés, sajnos még a logisztikai szakemberek körében is előfordul, hogy a vámot csupán egyfajta adónak tekintik. Nem veszik figyelembe, hogy az elmúlt évtizedekben a korábbi fiskális szempontok háttérbe szorultak és mára már egyre hangsúlyosabban jelenik meg a vám gazdasági támogató szerepe, a piacvédelem és az ellátási láncok biztonsága. Korszerű, legális vámtechnikai megoldásokkal a vámmal kapcsolatos költségek minimalizálhatók, a különböző vámkezelési tevékenységek a megfelelő egyszerűsítési eljárások alkalmazása mellett pedig költség és idő hatékonyan illeszthetők a logisztikai folyamatba, amellyel növelhető az áruk áramlási sebessége az ellátási láncon belül.

A beszerzési területen dolgozóknak fontos tisztába lenniük, hogy a beszerzendő árukat a vételáron kívül milyen egyéb költségek terhelhetik, de azzal is, hogy milyen legális vámtechnikai lehetőségek állnak rendelkezésükre ezek csökkentésére, vagy teljes elkerülésére.  Ha a beszállítók kiválasztása és a beszerzési szerződések megkötése során kellő alapossággal figyelembe veszik a vámjogszabályokat is, akkor egyrészt elkerülhetik a beszerzési árra kiható váratlan meglepetéseket, illetve adott esetben még az előállított termék versenyképességének növelését is elő tudják segíteni.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

„Hogy miért vágtam bele egy posztgraduális képzésbe 52 éves fejjel, középvezetőként, 30 év logisztikai területen szerzett tapasztalattal?

Nos, egyrészt azért, mert hiszek az élethosszig tartó tanulás fontosságában, másrészt úgy gondoltam, hogy ennek a képzésnek a keretében olyan, a mindennapi gyakorlatba konvertálható elméleti tudást kapok, amelyet egyrészt jól hasznosíthatok a jelenlegi munkakörömben, másrészt jó alapokat nyújt a karrierem továbbépítéséhez.

Ehhez nekem nagyon sokat adott ez a képzés. Különösen tetszett, hogy a kis létszámú csoportnak köszönhetően sok esetben interaktív volt az oktatás. A képzés színvonalát jelentősen emelte, hogy az előadásokat a gazdasági élet különböző területein jelenleg is aktívan dolgozó szakemberek tartották, akik a gyakorlati életből hozott aktuális példák útján segítették az elméleti ismeretek megértését, elsajátítását. Különösen nagyra értékelem, hogy a tanszék vezetése nyitott a hallgatók visszajelzéseire és láthatóan arra törekszik, hogy használható, alkalmazható ismereteket nyújtson az itt végzettek részére. Számomra tehát nagyon hasznos volt a képzés, erre számítottam és nem csalódtam benne, jó szívvel ajánlom másoknak is.”

Vizsy József
szállítmányozási és vámügyi vezető
AVON Cosmetics Hungary Kft.