SCM Tréning Központ naplója

Hallgatóból oktató

Szakirányú továbbképzéseink magas színvonalának biztosításakor törekszünk arra, hogy oktatásainkat gyakorló szakemberek is vezessék, így lett korábbi hallgatónkból (Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés), Vizsy Józsefből is oktató, aki az AVON Cosmetics Hungary Kft. szállítmányozási és vámügyi vezetője.

Józsefet arról kérdeztük, hogyan látja oktatói szerepét a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment továbbképzésén.

Mennyiben jelent más kihívást oktatóként részt venni a képzésen, mint korábban hallgatóként?

A két szerep nyilvánvalóan különbözik egymástól. Hallgatóként csak azért voltam felelős, hogy a leadott tananyagot a lehető leghatékonyabban elsajátítsam, és hogy lehetőleg minél jobb eredménnyel abszolváljam a vizsgákat. Oktatóként viszont már minden hallgatóért felelősséget érzek, hiszen az a feladatom, hogy a pénzükért olyan korszerű, a mindennapi gyakorlatban hasznosítható ismereteket adjak át részükre, amelyekkel segítem őket a munkahelyükön való helytállásban, illetve a munkaerő-piaci versenyben.

Mi az, amit volt posztgraduális képzésünk hallgatói tapasztalataiból át tudtál ültetni oktatói munkádba?

Én pár éve azért választottam a posztgraduális képzést, hogy olyan naprakész elméleti ismereteket szerezzek, amelyeket majd a gyakorlatba átültetve tudok hasznosítani a munkámban. Most oktatóként is az a célkitűzésem, hogy a hallgatók amellett hogy az aktuális elméleti szaktudásra is szert tesznek, értsék meg ezek gyakorlati vetületét. A lexikális tudás megszerzésénél sokkal fontosabbnak tartom, hogy legyenek tisztába a lehetőségekkel, és hogy ezeket gyakorlati munkájuk során az adott szakmai élethelyzetben legyenek képesek majd beazonosítani, megfelelően lereagálni és jó döntéseket hozni.

Beszerzési posztgraduális képzésünkben a Logisztikai menedzsment tárgy keretében nem véletlenül kapott helyet a vám. Miért tartod fontosnak, hogy egy sokak számára elsőre nem annyira evidens téma bekerült a beszerzők képzésébe?

A vám szerepének a megítélésével kapcsolatban még ma is sok a téves elképzelés, sajnos még a logisztikai szakemberek körében is előfordul, hogy a vámot csupán egyfajta adónak tekintik. Nem veszik figyelembe, hogy az elmúlt évtizedekben a korábbi fiskális szempontok háttérbe szorultak és mára már egyre hangsúlyosabban jelenik meg a vám gazdasági támogató szerepe, a piacvédelem és az ellátási láncok biztonsága. Korszerű, legális vámtechnikai megoldásokkal a vámmal kapcsolatos költségek minimalizálhatók, a különböző vámkezelési tevékenységek a megfelelő egyszerűsítési eljárások alkalmazása mellett pedig költség és idő hatékonyan illeszthetők a logisztikai folyamatba, amellyel növelhető az áruk áramlási sebessége az ellátási láncon belül.

A beszerzési területen dolgozóknak fontos tisztába lenniük, hogy a beszerzendő árukat a vételáron kívül milyen egyéb költségek terhelhetik, de azzal is, hogy milyen legális vámtechnikai lehetőségek állnak rendelkezésükre ezek csökkentésére, vagy teljes elkerülésére.  Ha a beszállítók kiválasztása és a beszerzési szerződések megkötése során kellő alapossággal figyelembe veszik a vámjogszabályokat is, akkor egyrészt elkerülhetik a beszerzési árra kiható váratlan meglepetéseket, illetve adott esetben még az előállított termék versenyképességének növelését is elő tudják segíteni.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

„Hogy miért vágtam bele egy posztgraduális képzésbe 52 éves fejjel, középvezetőként, 30 év logisztikai területen szerzett tapasztalattal?

Nos, egyrészt azért, mert hiszek az élethosszig tartó tanulás fontosságában, másrészt úgy gondoltam, hogy ennek a képzésnek a keretében olyan, a mindennapi gyakorlatba konvertálható elméleti tudást kapok, amelyet egyrészt jól hasznosíthatok a jelenlegi munkakörömben, másrészt jó alapokat nyújt a karrierem továbbépítéséhez.

Ehhez nekem nagyon sokat adott ez a képzés. Különösen tetszett, hogy a kis létszámú csoportnak köszönhetően sok esetben interaktív volt az oktatás. A képzés színvonalát jelentősen emelte, hogy az előadásokat a gazdasági élet különböző területein jelenleg is aktívan dolgozó szakemberek tartották, akik a gyakorlati életből hozott aktuális példák útján segítették az elméleti ismeretek megértését, elsajátítását. Különösen nagyra értékelem, hogy a tanszék vezetése nyitott a hallgatók visszajelzéseire és láthatóan arra törekszik, hogy használható, alkalmazható ismereteket nyújtson az itt végzettek részére. Számomra tehát nagyon hasznos volt a képzés, erre számítottam és nem csalódtam benne, jó szívvel ajánlom másoknak is.”

Vizsy József
szállítmányozási és vámügyi vezető
AVON Cosmetics Hungary Kft.

Játszva tanulni

Legózni az egyetemen vagy egy vállalati továbbképzésen? Társasjátékkal tanulni a szállítmányozás csínját-bínját? Bajor Péter el sem tudja képzelni, hogy miként lehetne másképp tanulni vagy tanítani.

Bajor Péter nem „született” logisztikusnak, hiszen rendes paksiként az erőmű szakközépiskolájában szerzett erősáramú villamosenergia-ipari technikusi végzettséget, majd Budapesten villamosmérnöki diplomát. A logisztikával a Széchenyi István Egyetemen került közelebbi kapcsolatba, amikor az ottani logisztikai és szállítmányozási tanszéken kezdte el doktori képzését, és ezzel párhuzamosan a tanítást is.

Az elmélet nem minden

Maga a tanítás nem volt új Péter számára. Már kisiskolás korában tartott tanórát osztálytársainak, később pedig mérnöktanári végzettséget is szerzett. Az általános iskolában Helga tanító néni mindent szemléltetve oktatott, így Péterbe is berögzült, hogy az igazi tudás gyakorlati, az elmélet önmagában még nem minden. „Az elméleti tudás számomra megfoghatatlan. Persze, el kell olvasni a tankönyveket is, mert amit mások kitaláltak, azt már nekünk nem kell kitalálni, de a logisztikát csak a könyvekből nem lehet megérteni. A logisztika ugyanis végső soron fizikai folyamatokról szól: a végén valakinek meg kell fogni és be kell tenni az árut a raktárba vagy a teherautóba. És ha valaki nem rendelkezik a rendszerek, folyamatok fizikai működéséhez köthető tapasztalattal, akkor nagyon nehéz lesz egy ilyet terveznie vagy működtetnie”, árulja el tanulási és tanítási ars poeticáját Péter.

A logisztika oktatásához viszont neki is tanulnia kellett, ehhez pedig szüksége volt a már említett gyakorlatra. Gyár nélkül termelési logisztikát oktatni szinte lehetetlen, minden órát viszont mégsem lehet egy gyárba kihelyezve megtartani. A megoldás az lett, hogy modelleket készítettek, és a gyárat hozták el a tanterembe. „A modell a valóság szükségszerűen egyszerűsített leképezése. Ha jól döntöttük el, hogy mit hanyagolunk el és mit nem, ha jól választjuk meg az alkotóelemeket és a köztük lévő kapcsolatokat, akkor jó lesz a modell”, mondja erről Péter.

Lego és társas

A gyártási és logisztikai környezetek modellezéséhez a – többek közt oktatásban is – köztudottan sokoldalúan használható Lego-ra esett a választás. Sok minden szólt az építőkockák mellett: mindenki ismeri, életkortól és nemtől függetlenül mindenki szívesen játszik vele; a harminc évvel ezelőtti és a mostani kocka is kiválóan illeszkedik egymáshoz; könnyen szállítható, a variációk száma végtelen, így rugalmas és sokoldalú környezetet kínál.

Péter hallgatóival és kollégáival számos különböző modellt fejlesztett az évek során, melyeken keresztül nem csak a gyártásoptimalizálásba, de különféle raktározási és minőségirányítási folyamatokba is beleláthatnak a hallgatók. A nagyobb méretű Duplo kockákra még vonalkódot is tudtak ragasztani, így a raktári folyamatokat vonalkóddal és számítógépes háttérrel tudták modellezni. A szimulációk során a diákok nem csak elméletben hallanak az anyagáramlásról, az anyagszükségletről, a különféle ellátási stratégiákról vagy a teljesítménymutatókról, hanem saját maguk is kipróbálhatják, megfigyelhetik és elemezhetik azokat.

A termelés- és raktározási menedzsment után a szállítmányozást is játék révén tanulta meg – és mára tanítja is Péter. A CONI táblajáték igazi együttműködés keretében született meg: a diákok szállították a számukra problémás kérdéseket; a már végzett hallgatóktól megtudta, hogy leginkább a gyors döntések és a hatékonyan megosztott figyelem kérdésköre az, melyre a mai hallgatóknak fel kellene készülni az egyetemen; a szektor vállalatai pedig elmondták, hogy mit várnak egy jó szállítmányozási szakembertől.

Ezekből az inputokból született meg a CONI, ahol a játéktérben lóugrásban kell eljuttatni az árut a kezdőponttól a célállomásig. A játék során különféle, előre nem látható, mégis valósághű események következnek be, amelyek vagy segítik, vagy hátráltatják a szállítmány útját: baleset történik, megbetegszik a sofőr, lejár a biztosítás és így tovább. A játékban fontos szerepet kap a többi szereplővel való együttműködés is, miközben a játékosok természetesen versenyeznek is egymással.

A felismerés öröme

A játékok, modellek fejlesztése persze rengeteg energiát igényel, de Péter azt mondja, ő már nem tudná másképp elképzelni a tanítást. „Sokat autózom, ilyenkor gondolkodom a fejlesztési lehetőségeken. A Lego-modellek most is itt vannak a műszerfalon. Nekem ez szórakozás, ez a hobbim.”, mondja. Azért is hisz a módszerben, mert ő maga is így, ezeken a modelleken keresztül tanulta meg a szakmát, így állt össze és szintetizálódott benne egységes egésszé az, amit korábban a szakirodalomban olvasott.

Az elégedettséget pedig a lelkes hallgatók jelentik, legyen szó akár egyetemi kurzusokról, akár kihelyezett vállalati oktatásokról, akár felnőttképzésről. „Hihetetlen érzés, amikor a vállalatnál a nyugdíjhoz közel álló vezérigazgató is leül legózni, és nem a játék kedvéért, hanem mert a szimulációban olyan élményeket szerez, olyan tudást tud kinyerni a vállalatból és a kollégákból, amit másképp nem. Amikor az egyik résztvevő a képzésen felkiált: „Ezt mi is így csináljuk!”, közben a másik a kollégájához fordul: „Ezt miért nem így csináljuk?” Ha ráismer a saját rendszerére, a saját problémáira, ha megoldást talál ezekre, vagy megtanulja, hogyan dolgozzon együtt másokkal a közös célokért, nekem már megérte”, teszi még hozzá.

Schopp Attila

Következő raktározás menedzsment tréningünk szeptember 20-án startol Budapesten!

Vállalati helyszín: AVON raktár

Dr. Bajor PéterIMG_2675_Bajor Péter_n_300_300

A Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézetének főiskolai docense és a győri Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Munkája során számos felsőoktatási intézményben – például a Cartagena-i Műszaki Egyetemen, az Eszéki Egyetemen, valamint a Maribori Egyetemen – fordult már meg vendégelőadóként.

Kutatási területe a vezetékes ellátási rendszerek logisztikája és a gyakorlat-orientált oktatási környezetek fejlesztése.

Számos vállalati logisztikai projektben vett részt az elmúlt évtizedben, illetve rendszeresen oktat az MLBKT felnőttképzési programjaiban is. Hallgatóival az elemi logisztikai folyamatok időigényének feltárására alkalmas mérőrendszert fejlesztett.

Győztes a munkaerő-piaci versenyben?

Manapság már az élethosszig tartó tanulás korát éljük, amikor is a tanulási folyamatunk, ismeretanyagunk gazdagítása és önmagunk képzése nem ér véget egy diploma megszerzésével. Ahhoz, hogy a munkaerőpiacon versenyképesek legyünk, folyamatosan fejlesztenünk kell képességeinket.

 

Az MLBKT 2017-es év elején készült felmérése is megerősíti a tényt, miszerint a tanulás egész életünkben jelen van és végig kíséri szakmai fejlődésünket. A felmérésben megkérdezettek 38 százaléka nyilatkozta azt, hogy az elmúlt évben volt olyan terület, amelyben fejlődnie kellett, új készséget vagy képességet kellett elsajátítania. A legtöbb esetben ez valamilyen nyelvismeret fejlesztése, az EKAER rendszer használata, vagy valamilyen vezetői képzés, tréning volt.

A válaszadók közel kétharmada tervezi a közeljövőben tovább képezni magát az általános szakmai kompetenciák, mint például a beszerzés, logisztika területén is.

 

Diagram_továbbtanulás_2017

 

Ha Ön is hisz az élethosszig tartó tanulásban és nem szeretne lemaradni az egyre növekvő munkaerő-piaci versenyben, csatlakozzon a következő tréningekhez most, van még néhány szabad helyünk:

Raktározás menedzsment (gyakorlati helyszín: AVON raktár)

További információk ITT >>

Raktározás menedzsment (gyakorlati helyszín: Hungarian Alliance Logistics Kft. (Renault) raktár)

További információk ITT >>

Készlettervezés

További információk ITT >>

Beszerzési tárgyalástechnika

További információk ITT >>

Vámismeretek

További információk ITT >>

Származási ismeretek

További információk ITT >>

Továbbtanulási kisokos

Továbbtanulna, de bizonytalan, merre is induljon el?

Tudja, hogy mely képzési forma az Önnek legmegfelelőbb?

Tudja pontosan, hogy mi a különbség egy mesterképzés és egy szakirányú (posztgraduális) továbbképzés között?

Mire számítson az, aki tréningre jelentkezik?

 

Az SCM Tréning Központ segít Önnek eligazodni a képzések közt!

Azoknak, akik diplomát szeretnének.

Alapképzés

Rövidítése bachelor, rövidítve: BA vagy BSc
Hossza 6-8 félév
Bekapcsolódás feltétele
 • Érettségi bizonyítvány
 • Felvételi
Mire jogosít?

 

 • Alapfokozatot és szakképzettséget ad, munkakör betöltésére jogosít
 • Megfelelő elméleti alapozást nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához (mesterfokozat)
Kiknek ajánlott? Mindenkinek, aki diplomát szeretne
Egyéb tudnivalók Alapvetően a korábbi főiskolai oklevélnek felel meg.

Azoknak, akik diplomát szeretnének.

Mesterképzés*

Rövidítése master; rövidítve: MA vagy MSc
Hossza többnyire 2-4 félév
Bekapcsolódás feltétele
 • Alapfokozat (BA/BSc vagy korábbi főiskolai oklevél) vagy másik mesterfokozat (MA/MSc vagy korábbi egyetemi diploma)
 • Felvételi
Mire jogosít?

 

 • Mesterfokozat és szakképzettség szerezhető általa
 • Meglétével lehet jelentkezni doktori képzésre
Kiknek ajánlott?
 • Azoknak, akik az alapképzés során megszerzett ismereteiket szeretnék bővíteni, elmélyíteni
 • Azoknak, akik magasabb pozíciókban vagy vezetőként szeretnének dolgozni
 • Azoknak, akik tudományos pályára készülnek
Egyéb tudnivalók Alapvetően a korábbi egyetemi diplomának felel meg.

Azoknak, akik már rendelkeznek szakmai tapasztalattal és diplomával, de felsőfokú szakirányú tanulmányokat folytatnának.

Szakirányú továbbképzés*

Hossza 2-4 félév
Bekapcsolódás feltétele
 • Alap-, vagy mesterfokozat/korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevél (lehetséges a szakterület megjelölése is)
 • Képzéstől függően lehet felvételi beszélgetés
 • Elképzelhető, hogy egy-egy szakon néhány év munkatapasztalat is szükséges az adott szakterületről
Mire jogosít?

 

Elvégzésével további szakirányú szakképzettség szerezhető egy-egy szakterületen
Kiknek ajánlott?
 • Azoknak, akik közép- vagy felsővezetőként dolgoznak, vagy ilyen jellegű pozícióváltás előtt állnak
 • Azoknak, akik szakmai fejlődésük érdekében egyszerre szeretnének egy szakterületen mélyebb, speciális ismereteket szerezni és fejleszteni vezetői képességeiket is
Egyéb tudnivalók
 • A hivatalos, szakirányú továbbképzés megnevezés ellenére a köztudatban máig a másoddiplomás vagy posztgraduális megnevezés él
 • Kimenetét tekintve kétféle lehet, alapdiplomától függően (pl. Corvinus Egyetemen Beszerzési menedzsment továbbképzésen: közgazdász alapvégzettséggel Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon vagy más alapdiplomával Beszerzési menedzser).
 • A szakirányú továbbképzések meghatározó eleme, hogy nagyban építenek a résztvevők aktivitására és a meglévő szakmai és egyéb tapasztalataira
 • Nem ad újabb végzettséget, speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul valamely felsőoktatási intézményben

Azoknak, akiknek már van munkatapasztalatuk, de rövid időn és egy-egy jól fókuszált, szűkebb témakörön belül szeretnének fejlődni.

Ha nem a papír, hanem az azonnal alkalmazható tudás számít!

Tréning

Nem minden képzés, továbbképzés tréning. A tréning a képzések egy speciális, komplex formája.

Hossza Általában 1-3 nap, de hosszabb is lehet
Bekapcsolódás feltétele Képzési programtól függő, de köthető iskolai végzettséghez és/vagy szakmai tapasztalathoz is
Jellemzői

 

 • Célorientált felkészítés történik
 • Kiscsoportos képzési forma (ideálisan 6-12 fő)
 • A cél elérése szempontjából szükséges legfontosabb elméleti ismeretek feldolgozására és azok gyakorlati alkalmazására kerül sor
 • A tréning meghatározó eleme, hogy nagyban épít a résztvevők aktivitására és a meglévő szakmai és egyéb tapasztalataira
 • A jó tréning előtt feltárják a résztvevők adott témakörben meglévő ismereteit, erre építve valósul meg a fejlesztés
 • A tréning a személyiség tulajdonságainak feltárására és fejlesztésére törekszik
 • Az alkalmazott gyakorlatokat követően a tréning biztosítja az elemzést és értékelést, megvalósul a folyamatos visszacsatolás
 • A tréningen jó gyakorlatokat ismerhetnek meg a résztvevők és eszköztárat kapnak, amelyekkel a vállalatuknál konkrétan felmerülő, testre szabott problémák megoldására lesznek felkészítve
 • Jellemző módszerei és munkaformái: egyéni és csoportos téma és feladatmegoldások; szituációs gyakorlatok, szerepjátékok (pl. videós gyakorlatok); játékos feladatok; esettanulmányok; szimulációk alkalmazása; napi munkafeladat beépítése a tréning folyamatába vagy annak modellezése stb.

Felsőoktatási szakképzés

Kiknek ajánlott?

Azoknak, akik gyakorlatorientált, rövid képzést keresnek, szakmaszerzési lehetőséggel, átjárhatósággal az első diploma megszerzése felé. A megszerezhető szakképesítés azonnali elhelyezkedést is biztosíthat diplomás állások esetén. Továbbtanulásnál pedig a megszerezhető kreditek nagy részét elismerik kapcsolódó alapszakokon.

Ez a képzési forma felsőoktatási intézményekben végezhető el.

Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

*Mesterképzés kontra szakirányú továbbképzés:

Mielőtt dönt, érdemes végiggondolnia, mik a valódi szakmai és karrier céljai!

A szakirányú továbbképzéseken garantáltan olyan hallgatótársai lesznek, akik meglévő szakmai gyakorlatuk miatt hasonló problémákkal küzdenek, mint Ön, szemben a mesterképzéssel, ahol elég gyakori, hogy frissen végzett BSc diplomával rendelkező hallgatók alkotják a csoportok zömét.

Gyakorló szakemberként a networking és a benchmark lehetősége a szakirányú továbbképzésen nagyobb.

A mesterképzések akadémikusabbak (hiszen pl. ezek a doktori képzések előszobái is), ugyanakkor a szakirányú továbbképzésekkel szemben újabb végzettség is szerezhető általuk.

Logisztikai vagy beszerzési másoddiplomát keres?

Válassza a Corvinus Egyetem és az MLBKT közös képzéseit!

Képzési együttműködés a szakmával

Mire képes a szakma és az oktatás ha együttműködik?

 • Raktározás menedzsment tréningünk kapcsán 47 vállalattól 70 elégedett résztvevőt számláló hallgatói közösség létrehozására.

 • Számos konkrét, gyakorlatban is hasznosítható fejlesztési javaslat (visszacsatolás) megfogalmazására a Hungaropharma Zrt. és az Ekol Logistics részére.

 • Olyan szakmai kapcsolatok kialakítására, amelyekből minden érintett sokat tanul.

 

Együttműködő partnerünk volt 2015-2016-ban: Hungaropharma Zrt., Ekol Logistics Kft.

hungarophramaoperated-by-ekol-logo

Folyamatos fejlesztés a gyakorlati tréningekben

Az MLBKT SCM tréning Központja törekszik arra, hogy képzései gyakorlatiasak legyenek, és valódi tapasztalatcserén alapuljanak. Ennek érdekében a pár napos tréningek szerves részét bonyolítjuk valódi gyakorlati helyszíneken. Ehhez, raktáros képzéseinknél sikerült megnyernünk együttműködő partnernek a Hungaropharma Zrt-t és az Ekol Logistics Kft-t is, ahol a vállalatlátogatáson kívül számos egyedi gyakorlati feladattal is segítettük a résztvevők tudásának és kompetenciáinak fejlődését.

“Learning by doing”- avagy a cselekvés általi tanulás megvalósulása

A rövid elméleti oktatást követően a résztvevők számára élményekben gazdag lehetőséget nyújtunk a raktározás világának megismerésére és napi munkájuk fejlesztésére, szakmai tudásuk ellenőrzésére és frissítésére, a szakterületen elengedhetetlen készségeik erősítésére.

A képzés során monitoring rendszer használatával mérési és egyéb feladatokat végzünk egy raktárban, azokat elemezzük szóban, majd prezentációval egybekötött házi feladat is készül belőlük. A tréning harmadik napján tovább fokozzuk a gyakorlatot és a második nap szakmai izgalmait, mert interaktív szimulációs környezetben dolgozunk, ahol a résztvevők különböző szerepekben próbálják ki magukat.

A háromnapos tréning során a résztvevők válaszokat kaphatnak saját cégük raktármenedzsmentjével kapcsolatos kérdéseire is és kiemelten foglalkozunk a raktári mutatószámokkal is.

A közös munkából minden szereplő profitál

 • Az MLBKT értéket teremt azáltal, hogy szervezőként és fejlesztőként új tudáshoz és új közösségek építéséhez járul hozzá.
 • A résztvevők megszerzett ismereteiket, a legjobb gyakorlatokat építhetik be folyamataikba,
 • A gyakorlati helyszínt biztosító vállalatok új kapcsolatrendszerre tesznek szert, nem utolsó sorban pedig folyamataikat más cégeknél dolgozó kollégák figyelik meg és tesznek építő jellegű javaslatokat, visszacsatolásokat, amelyek megkönnyítik és megerősítik munkájukat, gyakran új horizontokat is nyitva számukra.

Az ilyenfajta együttműködés sikerét és értékét a legjobban talán az mutatja, hogy a tréningben részt vevő vállalatok között volt, aki már képzés közben maga jelentkezett, hogy a legközelebbi oktatás során szívesen fogadná a következő csoport résztvevőit, mert rendkívül hasznosnak találta a külső szakmai szemmel (költségmentesen) átvilágított raktárat.

Hajas Gabriella

oktatási vezető, MLBKT

A következő raktározás menedzsment kurzus 2017. április 26-án startol!